Název: Hostivická historie

 

ÚVODNÍ STRÁNKA

 

 

TÉMATA

 

Průřez historií

 

Hostivické památky

 

Hostivický uličník

 

Hostivice dříve a nyní

 

Hostivice a okolí
na pohlednicích

 

Obecní samospráva na území města Hostivice

 

Čestní občané města Hostivice

 

Hostivické školství

 

Hostivické církevní dějiny

 

Hostivické spolky

 

Divadlo v Hostivici a v Litovicích

 

Osobnosti

 

Instituce

 

Podniky a živnosti

 

Městská kronika

 

Hostivická fotokronika

 

Hostivické události

 

Litovické rody

 

Zajímavosti

 

 

HOSTIVICKÉ ČASOPISY

 

Obecní časopisy

 

Ostatní časopisy

 

PUBLIKACE

 

Knihy

 

Letáky o hostivických památkách a historii

 

Texty pro Hostivický měsíčník

 

Seriál Stalo se před…

 

Seriál Hříšní lidé hostivičtí

 

Články do Listů z Unhošťska

 

Historický kalendář

 

Vystřihovánky hostivických staveb

 

 

 

FOTO MĚSÍCE

Říjen 2021

 

Co nebylo ve filmu Zátopek:

 

Beseda Emila a Dany Zátopkových v hostivické sokolovně 26. listopadu 1957
Zleva Štěpán Arnold, Václav Pšenička, Jaroslav Kučera, Dana Zátopková a Emil Zátopek

Další snímky z besedy

Manželé Zátopkovi před hostivickým zámkem 20. října 1984, kde se zúčastnili zlaté svatby Stanislava Saifrta a Růženy Saifrtové

Snímky z fotokroniky města Hostivice

 

 

 

VÍTÁM VÁS

na stránkách věnovaných hostivické historii

 

Na těchto stránkách postupně zveřejňuji výsledky svého bádání o minulosti města Hostivice. Nové dokumenty se zde objevují nepravidelně podle toho, jak se mi zrovna daří zpracovávat poznatky do publikovatelné podoby.

 

Řadu dokumentů zveřejňuji v pracovních verzích, které podle potřeby aktualizuji. Především rozsáhlejší dokumenty a studie jsou zveřejněny ve formátu PDF, který zachovává požadovanou grafickou úpravu. Tyto dokumenty se zobrazují vždy v novém okně.

 

Věřím, že na těchto stránkách naleznete zajímavé informace.

 

Jiří Kučera

jiri.kucera@hostivickahistorie.cz

 

 

 

 

 

 

V SRPNU 2021 VYŠLA

kniha o starých pohlednicích Hostivice a okolí

 

 

V Hostivici je kniha k dostání na těchto místech:

- městská knihovna, Husovo nám. čp. 1702 (v zámeckém dvoře)

- trafika v Icelandu, Husovo nám. čp. 17

 

 

 

ZAJÍMAVOST

 

Část instruktážního filmu Srážky vlaků asi z roku 1979
byla natočena na hostivickém nádraží:

https://www.youtube.com/watch?v=ky9JphEJuVQ

ve 101. díle pořadu Pozor vlak od času 26:57

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 1. října 2021

-     při zpracování soupisů poddaných pro řadu O Pramenů k hostivické historii postupně přicházíme na další a další souvislosti a objevujeme význam některých poznámek, ale také různé nepřesnosti při překladu německých výrazů či při čtení (v nejstarších svazcích má být často jméno Mářa místo Marie, špatně byly psány profese spojené s provozem ovčínů apod.); po průběžných dílčích opravách chyb objevených při používání soupisů proto nastal čas se před edicí dalších svazků vrátit k již vydaným a provést jejich celkovou revizi; nyní jsou zveřejněny opravené svazky č. 2 (soupis poddaných 1713), č. 3 (soupis poddaných 1720) a č. 4 (soupis poddaných 1739)

-     další doplnění na stránkách pohlednic z Hostivice a okolí, a to z období 50. až 80. let a hlavně ze současnosti

-     doplnění údajů na stránkách některých osobností (např. Stanislav Saifrt, Růžena Saifrtová a František Vodolán)

-     foto měsíce října

-     návštěvnost za září

 

Přehled aktualizací

 

 

 

PRAMENY

K HOSTIVICKÉ HISTORII

 

Řada A: Staré publikace

 

Řada B: Dokumenty

 

Řada C: Vzpomínky

 

Řada D: Katastry

 

Řada E: Pozemkové knihy

 

Řada F: Farní knihy

 

Řada G: Obecní knihy

 

Řada H: Obecní kroniky

 

Řada I: Spolkové kroniky

 

Řada J: Spolkové knihy a dokumenty

 

Řada K: Školní kroniky

 

Řada L: Obecní schůze

 

Řada M: Farní matriky

 

Řada N: Národní výbor

 

Řada O: Soupisy obyvatel

 

Řada P: Panské knihy

 

Řada R: Okresní úřad

 

Řada Z: Zajímavosti

 

 

RŮZNÉ

 

Tachlovické panství

 

Prameny k jenečské historii

 

Historické vycházky

 

O autorovi

 

Historie webu

 

Návštěvnost

 

Napsali o nás

 

Komentáře

 

Odkazy

 

http://www.webarchiv.cz/images/webarchiv_certifikat_c.gif

 

NETÝKÁ SE HISTORIE…

 

Cestopisy

 

Sdružení nezávislých kandidátů

Hostivice 2006

 

Sousedský běh