Název: Hostivická historie

 

ÚVODNÍ STRÁNKA

 

 

TÉMATA

 

Průřez historií

 

Hostivické památky

 

Hostivický uličník

 

Hostivice dříve a nyní

 

Hostivické pohlednice

 

Obecní samospráva na území města Hostivice

 

Čestní občané města Hostivice

 

Hostivické školství

 

Hostivické církevní dějiny

 

Hostivické spolky

 

Divadlo v Hostivici a v Litovicích

 

Osobnosti

 

Instituce

 

Podniky a živnosti

 

Městská kronika

 

Hostivická fotokronika

 

Hostivické události

 

Litovické rody

 

Zajímavosti

 

 

HOSTIVICKÉ ČASOPISY

 

Obecní časopisy

 

Ostatní časopisy

 

PUBLIKACE

 

Knihy

 

Letáky o hostivických památkách a historii

 

Texty pro Hostivický měsíčník

 

Seriál Stalo se před…

 

Seriál Hříšní lidé hostivičtí

 

Články do Listů z Unhošťska

 

Historický kalendář

 

Vystřihovánky hostivických staveb

 

 

 

FOTO MĚSÍCE

Květen 2020

 

Scénka „Podskaláci“ na výroční schůzi litovických baráčníků v Dělnickém domě v prosinci 1973

Hostivická i litovická baráčnická obec byla založena v roce 1930, před 90 lety

Snímek ze soukromé sbírky

 

 

 

VÍTÁM VÁS

na stránkách věnovaných hostivické historii

 

Na těchto stránkách postupně zveřejňuji výsledky svého bádání o minulosti města Hostivice. Nové dokumenty se zde objevují nepravidelně podle toho, jak se mi zrovna daří zpracovávat poznatky do publikovatelné podoby.

 

Řadu dokumentů zveřejňuji v pracovních verzích, které podle potřeby aktualizuji. Především rozsáhlejší dokumenty a studie jsou zveřejněny ve formátu PDF, který zachovává požadovanou grafickou úpravu. Tyto dokumenty se zobrazují vždy v novém okně.

 

Věřím, že na těchto stránkách naleznete zajímavé informace.

 

Jiří Kučera

jiri.kucera@hostivickahistorie.cz

 

 

 

 

 

 

CHYSTÁ SE

kniha o starých pohlednicích Hostivice a okolí

 

 

I když se blíží konec příprav knihy, stále mám zájem o různé staré pohlednice z Hostivice a okolí. Pokud je pro knihu dosud nemám, rád je doplním.

Kniha vyjde v roce 2020

 

 

 

Poslední aktualizace: 1. května 2020

-     na stránce o školství doplněna nejstarší historie hostivické školy před rokem 1870 s přehledem všech učitelů – mnozí z nich dosud nebyli známi; s tím souvisí aktualizace stránek o některých osobnostech

-     velká úprava jednotlivých stránek Pramenů k hostivické historii – doplnění obrázků k přehledům jednotlivým svazků, nahrazení starých verzí nesplňujících standard PDF/A novými

-     řadě B Pramenů k hostivické historii aktualizován svazek č. 6 (v pamětní knize železniční stanice Litovice doplněn text jedné stránky, která nebyla k dispozici na mikrofilmu) a svazek č. 7 (změna úpravy pamětní knihy Dělnického domu)

-     řadě H Pramenů k hostivické historii znovu zveřejněny všechny obecní a městské kroniky, u obsáhlejších zápisů byl do záhlaví stránek doplněn rok pro snadnější vyhledávání

-     řadě K Pramenů k hostivické historii znovu zveřejněny všechny školní kroniky se stejnou změnou jako u obecních kronik

-     řadě O Pramenů k hostivické historii opraven svazek č. 3 (soupis poddaných 1720) a nově zveřejněn svazek č. 2 (soupis poddaných 1713), svazek č. 4 (soupis poddaných 1739) a svazek č. 5 (soupis poddaných 1740) – zpracováno je vždy celé panství

-     řadě P Pramenů k hostivické historii nahrazen svazek č. 2, který obsahoval jen výpis z urbáře z roku 1662 týkající se Hostivice, za úplný přepis všech údajů z celého panství Kladno a Červený Újezdec

-     přidány další stoleté zápisy ze schůzí obecních zastupitelstev: hostivického 28. února, litovického 29. února, litovického 11. dubna, hostivického 13. dubna a litovického 14. dubna 1920

-     foto měsíce května

-     návštěvnost za duben

 

Přehled aktualizací

 

 

 

PRAMENY

K HOSTIVICKÉ HISTORII

 

Řada A: Staré publikace

 

Řada B: Dokumenty

 

Řada C: Vzpomínky

 

Řada D: Katastry

 

Řada E: Pozemkové knihy

 

Řada F: Farní knihy

 

Řada G: Obecní knihy

 

Řada H: Obecní kroniky

 

Řada I: Spolkové kroniky

 

Řada J: Spolkové knihy a dokumenty

 

Řada K: Školní kroniky

 

Řada L: Obecní schůze

 

Řada M: Farní matriky

 

Řada N: Národní výbor

 

Řada O: Soupisy obyvatel

 

Řada P: Panské knihy

 

Řada R: Okresní úřad

 

Řada Z: Zajímavosti

 

 

RŮZNÉ

 

Tachlovické panství

 

Prameny k jenečské historii

 

Historické vycházky

 

O autorovi

 

Historie webu

 

Návštěvnost

 

Napsali o nás

 

Komentáře

 

Odkazy

 

http://www.webarchiv.cz/images/webarchiv_certifikat_c.gif

 

NETÝKÁ SE HISTORIE…

 

Cestopisy

 

Sdružení nezávislých kandidátů

Hostivice 2006

 

Sousedský běh