Název: Hostivická historie

 

ÚVODNÍ STRÁNKA

 

 

TÉMATA

 

Průřez historií

 

Hostivické památky

 

Hostivický uličník

 

Hostivice dříve a nyní

 

Hostivice a okolí
na pohlednicích

 

Obecní samospráva na území města Hostivice

 

Čestní občané města Hostivice

 

Hostivické školství

 

Hostivické církevní dějiny

 

Hostivické spolky

 

Divadlo v Hostivici a v Litovicích

 

Osobnosti

 

Instituce

 

Podniky a živnosti

  

Technická vybavenost

 

Městská kronika

 

Hostivická fotokronika

 

Hostivické události

 

Litovické rody

 

Zajímavosti

 

 

HOSTIVICKÉ ČASOPISY

 

Obecní časopisy

 

Ostatní časopisy

 

PUBLIKACE

 

Knihy

 

Letáky o hostivických památkách a historii

 

Texty pro Hostivický měsíčník

 

Seriál Stalo se před…

 

Seriál Hříšní lidé hostivičtí

  

Články do Listů z Unhošťska

 

Historický kalendář

 

Vystřihovánky hostivických staveb

 

 

 

 

2008–2023

15 let webu

 

 

FOTO MĚSÍCE

Květen 2023

 

Soutěž motorových pluhů, z níž nejspíš pochází tato fotografie, se konala v Litovicích 9. a 10. září 1913. Pořádala ji Ústřední hospodářská společnost pro království České. Podle zprávy otištěné v Národních listech 31. srpna 1913 byl pro všechny návštěvníky vstup volný a bylo postaráno o přiměřené občerstvení. Závodit měly tyto firmy: Banka Bohemia v Praze s motorovým pluhem Stock; International Harvester Company, Vídeň; J. E. Knecht, Pešť, zástupce firmy John Deere; Gustav Pöhl, Gössnitz; Hofherr-Sorantz-Clayton-Shuttlewoth, Praha, s traktorem Hart-Parr; Centralbank für Handel und Industrie, Pešť, s traktorem Big Four; První česko-moravská továrna na stroje Praha; Vilém Michl, Slaný; Rakouská továrna motorových pluhů Laurin & Klement – R. Bächer – Ml. Boleslav; Münchner Motorenfabrik-München-Sendling; Kyffhäuserhutte, Artern; J. I. Case Threshing Maschine Co., Pešť

Všechny stavby v pozadí jsou dočasné, postavené pro soutěž. Nelze tak určit, kde přesně akce probíhala

Fotografie ze sbírky autora (nově koupena v internetové aukci)

 

 

 

VÍTÁM VÁS

na stránkách věnovaných hostivické historii

 

Na těchto stránkách postupně zveřejňuji výsledky svého bádání o minulosti města Hostivice. Nové dokumenty se zde objevují nepravidelně podle toho, jak se mi zrovna daří zpracovávat poznatky do publikovatelné podoby. Vždy na začátku měsíce aktualizuji aspoň foto měsíce.

 

Řadu dokumentů zveřejňuji v pracovních verzích, které podle potřeby aktualizuji. Především rozsáhlejší dokumenty a studie jsou zveřejněny ve formátu PDF, který zachovává požadovanou grafickou úpravu. Tyto dokumenty se zobrazují vždy v novém okně.

 

Věřím, že na těchto stránkách naleznete zajímavé informace.

 

Jiří Kučera

jiri.kucera@hostivickahistorie.cz

 

 

 

Hostivice v roce 1803 na vedutě J. Venuta.

 

 

 

V ROCE 2021 VYŠLA

kniha o starých pohlednicích Hostivice a okolí

 

 

V Hostivici je kniha k dostání na těchto místech:

- městská knihovna, Husovo nám. čp. 1702 (v zámeckém dvoře)

- trafika u drogerie Rossmann, Husovo nám. čp. 17

 

 

 

Poslední aktualizace: 1. května 2023

-     do řady O Pramenů k hostivické historii přidán soupis poddaných z roku 1759 a soupis poddaných z roku 1760; zároveň zveřejněny opravené verze soupisů z let 1757 a 1758

-     opět přepracovány nebo nově doplněny stránky některých osobností, zejména živnostníků

-     přidán stoletý zápis ze schůze zastupitelstva – tentokrát litovického 14. dubna 1923

-     foto měsíce května

 

Přehled aktualizací

 

 

 

PRAMENY

K HOSTIVICKÉ HISTORII

 

Řada A: Staré publikace

 

Řada B: Dokumenty

 

Řada C: Vzpomínky

 

Řada D: Katastry

 

Řada E: Pozemkové knihy

 

Řada F: Farní knihy

 

Řada G: Obecní knihy

 

Řada H: Obecní kroniky

 

Řada I: Spolkové kroniky

 

Řada J: Spolkové knihy a dokumenty

 

Řada K: Školní kroniky

 

Řada L: Obecní schůze

 

Řada M: Farní matriky

 

Řada N: Národní výbor

 

Řada O: Soupisy obyvatel

 

Řada P: Panské knihy

 

Řada R: Okresní úřad

 

Řada Z: Zajímavosti

 

 

RŮZNÉ

 

Tachlovické panství

 

Prameny k jenečské historii

 

Historické vycházky

 

O autorovi

 

Historie webu

 

Návštěvnost

 

Napsali o nás

 

Odkazy

 

http://www.webarchiv.cz/images/webarchiv_certifikat_c.gif

 

NETÝKÁ SE HISTORIE…

 

Cestopisy

 

Sdružení nezávislých kandidátů

Hostivice 2006

 

Sousedský běh