Název: Hostivická historie

 

ÚVODNÍ STRÁNKA

 

 

TÉMATA

 

Průřez historií

 

Hostivické památky

 

Hostivický uličník

 

Hostivice dříve a nyní

 

Hostivice a okolí
na pohlednicích

 

Obecní samospráva na území města Hostivice

 

Čestní občané města Hostivice

 

Hostivické školství

 

Hostivické církevní dějiny

 

Hostivické spolky

 

Divadlo v Hostivici a v Litovicích

 

Osobnosti

 

Instituce

 

Podniky a živnosti

 

Městská kronika

 

Hostivická fotokronika

 

Hostivické události

 

Litovické rody

 

Zajímavosti

 

 

HOSTIVICKÉ ČASOPISY

 

Obecní časopisy

 

Ostatní časopisy

 

PUBLIKACE

 

Knihy

 

Letáky o hostivických památkách a historii

 

Texty pro Hostivický měsíčník

 

Seriál Stalo se před…

 

Seriál Hříšní lidé hostivičtí

 

Články do Listů z Unhošťska

 

Historický kalendář

 

Vystřihovánky hostivických staveb

 

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

k leteckému dni na ruzyňském letišti 7. září

 

 

Příjezd na západní parkoviště pro hlediště A vede přes Hostivici ulicemi Jiráskovou a K Višňovce. Silnice z Bílé Hory do centra bude uzavřena, objízdná trasa vede Plzeňskou silnicí. Více v mapě.

 

 

 

 

ZEMŘELA dr. Ivana PLEINEROVÁ

 

Koncem srpna jsem dostal zprávu, že zemřela archeoložka Ivana Pleinerová. V letech 1997 až 2004 vedla v Hostivici řadu záchranných archeologických výzkumů, kterými zásadně přispěla k poznání hostivického pravěku.

Čest její památce.

 

Ivana Pleinerová (vlevo) s dělníkem a svým autem při výzkumu polozemnice ze starší doby železné v místech u křižovatky nynějších ulic V Uličce a Za Zahradami v roce 1997

 

I. Pleinerová 15. září 1999 v bývalé kapli hostivického zámku na vernisáži výstavy o nálezech v Litovicích na staveništi Habitery. Vlevo za V. Šprunkem manžel I. Pleinerové, za ní V. Čížek. Vpravo osteolog R. Kyselý.

 

Titulek článku o výzkumech v Litovicích na staveništi Habitery v letech 1997 a 1998 otištěného v Památkách archeologických v roce 2002

 

I. Pleinerová (vlevo) při záchranném archeologickém výzkumu na Paloukách v roce 2001.

 

I. Pleinerová (stojící) při záchranném archeologickém výzkumu na staveništi firmy Central Group v lokalitě Sadová I. v roce 2004.

 

 

 

FOTO MĚSÍCE

Září 2022

 

Přehlídka zemědělské techniky na Husově náměstí při okresní mírové a dožínkové slavnosti 7. září 1985

Snímek z fotokroniky města Hostivice

 

 

 

VÍTÁM VÁS

na stránkách věnovaných hostivické historii

 

Na těchto stránkách postupně zveřejňuji výsledky svého bádání o minulosti města Hostivice. Nové dokumenty se zde objevují nepravidelně podle toho, jak se mi zrovna daří zpracovávat poznatky do publikovatelné podoby.

 

Řadu dokumentů zveřejňuji v pracovních verzích, které podle potřeby aktualizuji. Především rozsáhlejší dokumenty a studie jsou zveřejněny ve formátu PDF, který zachovává požadovanou grafickou úpravu. Tyto dokumenty se zobrazují vždy v novém okně.

 

Věřím, že na těchto stránkách naleznete zajímavé informace.

 

Jiří Kučera

jiri.kucera@hostivickahistorie.cz

 

 

 

Hostivice v roce 1803 na vedutě J. Venuta.

 

 

 

V ROCE 2021 VYŠLA

kniha o starých pohlednicích Hostivice a okolí

 

 

V Hostivici je kniha k dostání na těchto místech:

- městská knihovna, Husovo nám. čp. 1702 (v zámeckém dvoře)

- trafika v Icelandu, Husovo nám. čp. 17

 

 

 

Poslední aktualizace: 1. září 2022

-     na stránce o obecních časopisech doplněna část věnovaná Hostivickému měsíčníku – byla opravena některá čísla z prvních 15 ročníků (např. celý 1. ročník je zpřístupněn v lepší kvalitě) a doplněna všechna čísla 16. až 35. ročníku; je zveřejněno celkem 371 čísel Hostivického měsíčníku a chybí jen některá zvláštní čísla s jízdními řády; společně s novějšími čísly zveřejněnými na webu města je tak Hostivický měsíčník kompletně dostupný na internetu

-     v souvislosti s doplněním dalších čísel Hostivického měsíčníku byly doplněny údaje o redakční radě Hostivického zpravodaje v letech 1959–1967, o redakční radě Hostivického měsíčníku v letech 1973–1993 a o redakční radě Hostivického měsíčníku od roku 2013 (údaje o redakční radě v mezidobí budou doplněny později)

-     zveřejněn stoletý zápis ze schůze zastupitelstva, a to litovického 17. srpna 1922, které se nesešlo; v Hostivici neproběhla žádná schůze zastupitelstva od července až do konce roku

-     na stránce zajímavostí doplněna publikace k leteckému dni, který se konal na ruzyňském letišti 7. září 1952

-     foto měsíce září

 

Přehled aktualizací

 

 

 

PRAMENY

K HOSTIVICKÉ HISTORII

 

Řada A: Staré publikace

 

Řada B: Dokumenty

 

Řada C: Vzpomínky

 

Řada D: Katastry

 

Řada E: Pozemkové knihy

 

Řada F: Farní knihy

 

Řada G: Obecní knihy

 

Řada H: Obecní kroniky

 

Řada I: Spolkové kroniky

 

Řada J: Spolkové knihy a dokumenty

 

Řada K: Školní kroniky

 

Řada L: Obecní schůze

 

Řada M: Farní matriky

 

Řada N: Národní výbor

 

Řada O: Soupisy obyvatel

 

Řada P: Panské knihy

 

Řada R: Okresní úřad

 

Řada Z: Zajímavosti

 

 

RŮZNÉ

 

Tachlovické panství

 

Prameny k jenečské historii

 

Historické vycházky

 

O autorovi

 

Historie webu

 

Návštěvnost

 

Napsali o nás

 

Komentáře

 

Odkazy

 

http://www.webarchiv.cz/images/webarchiv_certifikat_c.gif

 

NETÝKÁ SE HISTORIE…

 

Cestopisy

 

Sdružení nezávislých kandidátů

Hostivice 2006

 

Sousedský běh