Název: Hostivická historie

 

ÚVODNÍ STRÁNKA

 

 

TÉMATA

 

Průřez historií

 

Hostivické památky

 

Hostivický uličník

 

Hostivice dříve a nyní

 

Hostivické pohlednice

 

Obecní samospráva na území města Hostivice

 

Čestní občané města Hostivice

 

Hostivické školství

 

Hostivické církevní dějiny

 

Hostivické spolky

 

Divadlo v Hostivici a v Litovicích

 

Osobnosti

 

Živnosti a podniky

 

Městská kronika

 

Hostivická fotokronika

 

Hostivické události

 

Litovické rody

 

Zajímavosti

 

 

HOSTIVICKÉ ČASOPISY

 

Obecní časopisy

 

Ostatní časopisy

 

PUBLIKACE

 

Knihy

 

Letáky o hostivických památkách a historii

 

Texty pro Hostivický měsíčník

 

Seriál Stalo se před…

 

Seriál Hříšní lidé hostivičtí

 

Články do Listů z Unhošťska

 

Historický kalendář

 

Vystřihovánky hostivických staveb

 

 

 

DESET LET WEBU

 

2008–2018

 

 

 

FOTO MĚSÍCE

Leden 2018

 

Předseda Místního národního výboru Hostivice Ladislav Chaloupka (vpravo) přebírá na slavnostním zasedání v Dělnickém domě 27. prosince 1977 rozhodnutí Středočeského krajského národního výboru, kterým byl MNV od 1. ledna 1978 povýšen na městský národní výbor. Hostivice se tak od tohoto dne stala městem

Snímek z fotokroniky města Hostivice

 

 

 

VÍTÁM VÁS

na stránkách věnovaných hostivické historii

 

Na těchto stránkách postupně zveřejňuji výsledky svého bádání o minulosti města Hostivice. Nové dokumenty se zde objevují nepravidelně podle toho, jak se mi zrovna daří zpracovávat poznatky do publikovatelné podoby.

 

Řadu dokumentů zveřejňuji v pracovních verzích, které podle potřeby aktualizuji. Především rozsáhlejší dokumenty a studie jsou zveřejněny ve formátu PDF, který zachovává požadovanou grafickou úpravu. Tyto dokumenty se zobrazují vždy v novém okně.

 

Věřím, že na těchto stránkách naleznete zajímavé informace.

 

Jiří Kučera

jiri.kucera@hostivickahistorie.cz

 

 

 

 

 

 

Na dlouhé zimní večery:

Zajímavé novinky na internetu

-      Národní archiv zveřejnil v e-badatelně skeny mnoha desítek kvaternů desek zemských – základního pramene k dějinám svobodného majetku. Dosud bylo možné desky zemské studovat jen z často nekvalitních mikrofilmů.

-      Na webu Ústředního archivu zeměměřictví a katastru se vedle císařských otisků a indikačních skic objevily další historické katastrální mapy – u některých území (Hostivice ano, Litovice ne) mapy reambulace stabilního katastru kolem roku 1875 a u všech území mapy, do nichž byly vyznačovány změny během první poloviny 20. století. Nově jsou zveřejněny také vojenské letecké snímky, nejstarší z roku 1938.

-      nové verzi Krameria Národní knihovny jsou nově k dispozici agrárnické noviny Venkov a sociálně demokratické Právo lidu s mnoha zprávami nejen o Hostivici

-      Státní oblastní archiv zveřejnil ve své e-badatelně kromě matrik (nyní dokončuje matriky okresu Praha-západ) i jiné archiválie, hlavně různé kroniky. Hostivické kroniky zůstávají zatím pouze na mém webu, ale můžete se podívat na kroniky některých okolních obcí.

 

 

 

Chystá se:

-       Pracuji na knize o historických pohlednicích Hostivice a okolí (od Tuchoměřic po Ořech), kterou chystá Petr Prášil z Vydavatelství Baron. Z některých obcí je pohlednic jen málo, do deseti, ale v Hostivici a v Rudné počet přesahuje stovku. Stále se objevují další a další staré pohlednice. Kromě popisů pohlednic připravuji i úvodní kapitoly o historii k jednotlivým obcím a ukazuje se, že množství a úroveň podkladů k jednotlivým místům je velmi rozdílné. Pokud se vše podaří, kniha by měla vyjít v roce 2018.

-       V roce 1868 bylo oznámeno zřízení poštovního úřadu v Hostivici a pošta zde skutečně vznikla v dubnu 1869. Rád bych při příležitosti 150. výročí zpracoval historii hostivické pošty (včetně telegrafu a telefonu), podrobněji, než je naznačena v Hostivickém historickém kalendáři na rok 2018. Místních materiálů je málo, uvítám proto zapůjčení dokumentů dokumentujících činnost místní pošty.

-       Po knize Litovice chci připravit obdobnou knihu o Jenečku. Učinil jsem různé přípravné práce, ale nyní mají přednost jiná témata.

 

Poslední aktualizace: 1. ledna 2018

-     na základě upozornění upraven text o průběhu letecké nehody čestného občana Vladimíra Páry

-     po několika letech opět aktualizován jeden z nejoblíbenějších dokumentů těchto stránek – příloha Slovníku hostivických učitelů s fotografiemi učitelských sborů (PDF 34 850 kB)

-     foto měsíce ledna

-     návštěvnost za prosinec

 

Přehled aktualizací

 

 

 

PRAMENY

K HOSTIVICKÉ HISTORII

 

Řada A: Staré publikace

 

Řada B: Dokumenty

 

Řada C: Vzpomínky

 

Řada D: Katastry

 

Řada E: Pozemkové knihy

 

Řada F: Farní knihy

 

Řada G: Obecní knihy

 

Řada H: Obecní kroniky

 

Řada I: Spolkové kroniky

 

Řada J: Spolkové knihy a dokumenty

 

Řada K: Školní kroniky

 

Řada L: Obecní schůze

 

Řada M: Farní matriky

 

Řada N: Národní výbor

 

Řada O: Soupisy obyvatel

 

Řada P: Panské knihy

 

Řada R: Okresní úřad

 

Řada Z: Zajímavosti

 

 

RŮZNÉ

 

Tachlovické panství

 

Prameny k jenečské historii

 

Historické vycházky

 

O autorovi

 

Historie webu

 

Návštěvnost

 

Napsali o nás

 

Odkazy

 

http://www.webarchiv.cz/images/webarchiv_certifikat_c.gif

 

NETÝKÁ SE HISTORIE…

 

Cestopisy

 

Sdružení nezávislých kandidátů

Hostivice 2006

 

Sousedský běh