Název: Hostivická historie

 

ÚVODNÍ STRÁNKA

 

 

TÉMATA

 

Průřez historií

 

Hostivické památky

 

Hostivický uličník

 

Hostivice dříve a nyní

 

Hostivice a okolí
na pohlednicích

 

Obecní samospráva na území města Hostivice

 

Čestní občané města Hostivice

 

Hostivické školství

 

Hostivické církevní dějiny

 

Hostivické spolky

 

Divadlo v Hostivici a v Litovicích

 

Osobnosti

 

Instituce

 

Podniky a živnosti

 

Městská kronika

 

Hostivická fotokronika

 

Hostivické události

 

Litovické rody

 

Zajímavosti

 

 

HOSTIVICKÉ ČASOPISY

 

Obecní časopisy

 

Ostatní časopisy

 

PUBLIKACE

 

Knihy

 

Letáky o hostivických památkách a historii

 

Texty pro Hostivický měsíčník

 

Seriál Stalo se před…

 

Seriál Hříšní lidé hostivičtí

 

Články do Listů z Unhošťska

 

Historický kalendář

 

Vystřihovánky hostivických staveb

 

 

 

FOTO MĚSÍCE

Červen 2022

 

V knize o starých pohlednicích chybí tato nově objevená pohlednice břevského koupaliště, kterou pro Družinu válečných poškozenců Košíře vydala firma Grafo Čuda z Holic

Pohlednici získal a zapůjčil Ondřej Sihelský

 

 

 

VÍTÁM VÁS

na stránkách věnovaných hostivické historii

 

Na těchto stránkách postupně zveřejňuji výsledky svého bádání o minulosti města Hostivice. Nové dokumenty se zde objevují nepravidelně podle toho, jak se mi zrovna daří zpracovávat poznatky do publikovatelné podoby.

 

Řadu dokumentů zveřejňuji v pracovních verzích, které podle potřeby aktualizuji. Především rozsáhlejší dokumenty a studie jsou zveřejněny ve formátu PDF, který zachovává požadovanou grafickou úpravu. Tyto dokumenty se zobrazují vždy v novém okně.

 

Věřím, že na těchto stránkách naleznete zajímavé informace.

 

Jiří Kučera

jiri.kucera@hostivickahistorie.cz

 

 

 

130 let hostivického Sokola,
100 let hostivické sokolovny

 

V roce 1892 byla založena Tělocvičná jednota Sokol Hostivice, která v roce 1922 otevřela v Jiráskově ulici vlastní sokolovnu.

Kulatá výročí připomíná výstava na Husově náměstí před radnicí a v sokolovně, na níž jsem se podílel.

 

 

Na tomto webu najdete rovněž výstavu připravenou k výročí Sokola před 10 lety.

 

K výročí vznikly rovněž čtyři papírové vystřihovánky zachycující proměny sokolovny v průběhu let, které jsou vystaveny přímo v sokolovně

 

 

 

 

Hostivice v roce 1803 na vedutě J. Venuta.

 

 

 

HOSTIVICKÝ PRAVĚK V ROZTOKÁCH

 

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy otevřelo v dubnu 2022 novou stálou archeologickou expozici. Je zde vystavena řada pravěkých a raně středověkých předmětů nalezených na území Hostivice a mnohé rekonstrukce pravěkých objektů provedené v expozici vycházejí rovněž z hostivických nálezů. Návštěvu rozhodně doporučuji.

 

 

Pohřeb pravěké aristokratky podle nálezu z Hostivice-Palouků

 

Vpředu železářské pece z doby železné podle nálezu z Hostivice-Palouků,
vpravo pod snímkem z rekonstrukce pohřbu aristokratky pravěká studna podle nálezu z Hostivice-Palouků

 

Všechny snímky expozice jsem převzal z muzejního webu http://www.archevita.cz

 

 

 

V SRPNU 2021 VYŠLA

kniha o starých pohlednicích Hostivice a okolí

 

 

V Hostivici je kniha k dostání na těchto místech:

- městská knihovna, Husovo nám. čp. 1702 (v zámeckém dvoře)

- trafika v Icelandu, Husovo nám. čp. 17

 

 

 

Poslední aktualizace: 31. května 2022

-     ke stoletému výročí hostivické sokolovny jsou zveřejněny nové papírové vystřihovánky: sokolovna v roce 1922, sokolovna po roce 1952, sokolovna po roce 1972 a sokolovna po roce 2013

-     na stránce o pohlednicích doplněny další pohlednice ze současnosti

-     zveřejněn zápis ze schůze zastupitelstva konané 25. května 1922 v Litovicích

-     oprava soupisů poddaných v řadě O Pramenů k hostivické historii se protahuje, proto zveřejňuji aspoň doplněný úvodní svazek s vysvětlivkami, a (s novými názvy souborů) opravené či nově zpracované soupisy z let 1662, 1713, 1720, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1752, 1753, 17541755

-     foto měsíce června

 

Přehled aktualizací

 

 

 

PRAMENY

K HOSTIVICKÉ HISTORII

 

Řada A: Staré publikace

 

Řada B: Dokumenty

 

Řada C: Vzpomínky

 

Řada D: Katastry

 

Řada E: Pozemkové knihy

 

Řada F: Farní knihy

 

Řada G: Obecní knihy

 

Řada H: Obecní kroniky

 

Řada I: Spolkové kroniky

 

Řada J: Spolkové knihy a dokumenty

 

Řada K: Školní kroniky

 

Řada L: Obecní schůze

 

Řada M: Farní matriky

 

Řada N: Národní výbor

 

Řada O: Soupisy obyvatel

 

Řada P: Panské knihy

 

Řada R: Okresní úřad

 

Řada Z: Zajímavosti

 

 

RŮZNÉ

 

Tachlovické panství

 

Prameny k jenečské historii

 

Historické vycházky

 

O autorovi

 

Historie webu

 

Návštěvnost

 

Napsali o nás

 

Komentáře

 

Odkazy

 

http://www.webarchiv.cz/images/webarchiv_certifikat_c.gif

 

NETÝKÁ SE HISTORIE…

 

Cestopisy

 

Sdružení nezávislých kandidátů

Hostivice 2006

 

Sousedský běh