Název: Hostivická historie

 

ÚVODNÍ STRÁNKA

 

 

TÉMATA

 

Průřez historií

 

Hostivické památky

 

Hostivický uličník

 

Hostivice dříve a nyní

 

Hostivické pohlednice

 

Obecní samospráva na území města Hostivice

 

Čestní občané města Hostivice

 

Hostivické školství

 

Hostivické církevní dějiny

 

Hostivické spolky

 

Divadlo v Hostivici a v Litovicích

 

Osobnosti

 

Instituce

 

Podniky a živnosti

 

Městská kronika

 

Hostivická fotokronika

 

Hostivické události

 

Litovické rody

 

Zajímavosti

 

 

HOSTIVICKÉ ČASOPISY

 

Obecní časopisy

 

Ostatní časopisy

 

PUBLIKACE

 

Knihy

 

Letáky o hostivických památkách a historii

 

Texty pro Hostivický měsíčník

 

Seriál Stalo se před…

 

Seriál Hříšní lidé hostivičtí

 

Články do Listů z Unhošťska

 

Historický kalendář

 

Vystřihovánky hostivických staveb

 

 

 

FOTO MĚSÍCE

Květen 2021

 

Takto vypadaly šatny koupaliště u Břevského rybníka v roce 1988…

 

 

 

VÍTÁM VÁS

na stránkách věnovaných hostivické historii

 

Na těchto stránkách postupně zveřejňuji výsledky svého bádání o minulosti města Hostivice. Nové dokumenty se zde objevují nepravidelně podle toho, jak se mi zrovna daří zpracovávat poznatky do publikovatelné podoby.

 

Řadu dokumentů zveřejňuji v pracovních verzích, které podle potřeby aktualizuji. Především rozsáhlejší dokumenty a studie jsou zveřejněny ve formátu PDF, který zachovává požadovanou grafickou úpravu. Tyto dokumenty se zobrazují vždy v novém okně.

 

Věřím, že na těchto stránkách naleznete zajímavé informace.

 

Jiří Kučera

jiri.kucera@hostivickahistorie.cz

 

 

 

 

 

 

CHYSTÁ SE

kniha o starých pohlednicích Hostivice a okolí

 

 

Stav k 1. květnu 2021: zapracovávají se připomínky místních znalců, získáváme souhlasy k užití obecních znaků v úvodních kapitolách jednotlivých obcí

 

 

 

Poslední aktualizace: 1. května 2021

-     na stránce událostí zpracován přehled obětí první světové války – vojáků narozených nebo bydlících ve všech částech nynější Hostivice padlých v letech 1914 až 1918; údaje o některých padlých jsou podle zatím dostupných podkladů neúplné, snad se je podaří časem doplnit – jen k Janu Kudrnovi z Jenečka se nepodařilo najít vůbec nic; pátráním bylo zjištěno, že v jednom případě je na hostivickém pomníku uvedeno chybně křestní jméno (František Čermák místo Josefa Čermáka) a v jiném případě asi padlý válku přežil a v roce 1919 se znovu oženil, jen daleko od Hostivice (Matěj Starý); ponechána byla všechna jména obětí podle pomníků padlých, i když v některých případech je zařazení mezi oběti války problematické (sebevražda či úmrtí doma v době vojenské služby půl roku po válce)

-     v návaznosti na doplnění životopisů obětí první světové války byly přepracovány také životopisy některých dalších osobností; i tak zde zůstává mnohé k dalšímu doplňování a upřesňování

-     v dubnu 1921 se schůze obecního zastupitelstva konala jen v Litovicích 28. dubna 1921

-     foto měsíce května

-     návštěvnost za duben

 

Přehled aktualizací

 

 

 

PRAMENY

K HOSTIVICKÉ HISTORII

 

Řada A: Staré publikace

 

Řada B: Dokumenty

 

Řada C: Vzpomínky

 

Řada D: Katastry

 

Řada E: Pozemkové knihy

 

Řada F: Farní knihy

 

Řada G: Obecní knihy

 

Řada H: Obecní kroniky

 

Řada I: Spolkové kroniky

 

Řada J: Spolkové knihy a dokumenty

 

Řada K: Školní kroniky

 

Řada L: Obecní schůze

 

Řada M: Farní matriky

 

Řada N: Národní výbor

 

Řada O: Soupisy obyvatel

 

Řada P: Panské knihy

 

Řada R: Okresní úřad

 

Řada Z: Zajímavosti

 

 

RŮZNÉ

 

Tachlovické panství

 

Prameny k jenečské historii

 

Historické vycházky

 

O autorovi

 

Historie webu

 

Návštěvnost

 

Napsali o nás

 

Komentáře

 

Odkazy

 

http://www.webarchiv.cz/images/webarchiv_certifikat_c.gif

 

NETÝKÁ SE HISTORIE…

 

Cestopisy

 

Sdružení nezávislých kandidátů

Hostivice 2006

 

Sousedský běh