Název: Hostivická historie

 

ÚVODNÍ STRÁNKA

 

 

TÉMATA

 

Průřez historií

 

Hostivické památky

 

Hostivický uličník

 

Hostivice dříve a nyní

 

Hostivické pohlednice

 

Obecní samospráva na území města Hostivice

 

Čestní občané města Hostivice

 

Hostivické školství

 

Hostivické církevní dějiny

 

Hostivické spolky

 

Divadlo v Hostivici a v Litovicích

 

Osobnosti

 

Živnosti a podniky

 

Městská kronika

 

Hostivická fotokronika

 

Hostivické události

 

Litovické rody

 

Zajímavosti

 

 

HOSTIVICKÉ ČASOPISY

 

Obecní časopisy

 

Ostatní časopisy

 

PUBLIKACE

 

Knihy

 

Letáky o hostivických památkách a historii

 

Texty pro Hostivický měsíčník

 

Seriál Stalo se před…

 

Seriál Hříšní lidé hostivičtí

 

Články do Listů z Unhošťska

 

Historický kalendář

 

Vystřihovánky hostivických staveb

 

 

 

FOTO MĚSÍCE

Říjen 2016

 

„Vyučování střihů“ se konalo v Hostivici asi ve 30. letech 20. století

Snímek zapůjčila Lenka Pospíšilová

 

 

 

SEDMÉ SETKÁNÍ BADATELŮ

z obcí bývalého tachlovického panství

 

v úterý 18. října 2016 od 18 hodin

v Melicharově vlastivědném muzeu v Unhošti,

Dr. Beneše 1, Unhošť

 

Vážení přátelé,

 

po roční přestávce Vás zveme již na sedmé setkání badatelů a zájemců o místní historii z obcí bývalého tachlovického panství. Setkání slouží k výměně poznatků a k navázání přátelských vztahů mezi lidmi podobných zájmů.

 

V úvodu budou předneseny příspěvky na tato témata:

·                Spolkový katastr jako pramen k poznání spolkového života v obcích za Rakousko-Uherska a první republiky

·                Ochotnické divadlo na Kladensku pohledem úředního rejstříku divadel a zábav

 

V další části bychom chtěli dát prostor k představení činností propagujících místní historii a nebo přispívajících k ochraně památek v obcích bývalého tachlovického panství a okolí. Předem oslovíme některé účastníky s žádostí, aby připravili krátké uvedení svých aktivit.

 

Na setkání představíme rovněž novou knihu Litovice.

 

Těšíme se na Vaši účast a uvítáme, pokud nám ji dopředu potvrdíte.

 

Jiří Kučera

Hostivická historie.cz

jiri.kucera@hostivickahistorie.cz

 

Marian Krucký

Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti

muzeum@muunhost.cz

 

 

 

 

Vyšla kniha

LITOVICE

 

 

Kniha byla pokřtěna 3. září 2016 na městských slavnostech

Můžete si ji koupit v Městské knihovně Hostivice

 

 

 

Modely hostivických škol na výstavě

 

Od 7. října 2016 probíhá v Národním pedagogickém muzeu v Praze výstava

Historie školních budov

Od tereziánských reforem po současnost

 

Na této výstavě budou představeny
papírové modely hostivických škol

 

(Na stránkách muzea není pozvánka zatím zveřejněna)

 

 

 

VÍTÁM VÁS

na stránkách věnovaných hostivické historii

 

Na těchto stránkách postupně zveřejňuji výsledky svého bádání o minulosti města Hostivice. Nové dokumenty se zde objevují nepravidelně podle toho, jak se mi zrovna podaří získávat nové poznatky a hlavně je zpracovávat do publikovatelné podoby.

 

Řadu dokumentů zveřejňuji i v pracovních verzích, které budu postupně aktualizovat, jak pokročí práce. Především rozsáhlejší dokumenty a studie jsou zveřejněny ve formátu PDF, který zachovává požadovanou grafickou úpravu. Tyto dokumenty se zobrazují vždy v novém okně.

 

Věřím, že na těchto stránkách naleznete zajímavé informace.

 

Jiří Kučera

jiri.kucera@hostivickahistorie.cz

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 3. října 2016

-     pozvánka na setkání badatelů o tachlovickém panství, které se uskuteční 18. října

 

Předchozí aktualizace: 2. října 2016

-     na stránce o obecních časopisech byla doplněna všechna čísla prvního ročníku Hostivického měsíčníku, který není k dispozici ani na hostivickém městském úřadu (poskytl T. Krákora ze SOkA Praha-západ)

-     hostivické vystřihovánky doplnil model hostivické školy z roku 1827 zpracovaný podle výkresů objevených v Národním archivu (všechny modely hostivických škol budou od 7. října 2016 vystaveny na výstavě k historii školních budov, kterou pořádá Národní pedagogické muzeum v Praze)

 

Předchozí aktualizace: 1. října 2016

-     zářijové pokračování seriálu Stalo se před… se věnuje první písemné zmínce o Litovicích

-     foto měsíce října

-     návštěvnost za září

 

Přehled aktualizací

 

 

 

PRAMENY

K HOSTIVICKÉ HISTORII

 

Řada A: Staré publikace

 

Řada B: Dokumenty

 

Řada C: Vzpomínky

 

Řada D: Katastry

 

Řada E: Pozemkové knihy

 

Řada F: Farní knihy

 

Řada G: Obecní knihy

 

Řada H: Obecní kroniky

 

Řada I: Spolkové kroniky

 

Řada J: Spolkové knihy

 

Řada K: Školní kroniky

 

Řada L: Obecní schůze

 

Řada M: Farní matriky

 

Řada N: Národní výbor

 

Řada O: Soupisy obyvatel

 

Řada P: Panské knihy

 

Řada R: Okresní úřad

 

Řada Z: Zajímavosti

 

 

RŮZNÉ

 

Tachlovické panství

 

Prameny k jenečské historii

 

Historické vycházky

 

O autorovi

 

Historie webu

 

Návštěvnost

 

Napsali o nás

 

Odkazy

 

http://www.webarchiv.cz/images/webarchiv_certifikat_c.gif

 

NETÝKÁ SE HISTORIE…

 

Cestopisy

 

Sdružení nezávislých kandidátů

Hostivice 2006

 

Sousedský běh