Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HISTORICKÉ VYCHÁZKY

 

Úvod -> Historické vycházky -> 2009

 

 

Podzimní historické vycházky 2009

 

Neděle 25. října – po karlovarské od náměstí k Jenečku

Závěrečná, nejhojněji navštívená podzimní vycházka vedla od náměstí do Jenečka, stále kolem karlovarské silnice. Představili jsme si historii kravína, cihelny, Dělnického domu či bývalého kina a na snímku svazáků před nynější ordinací pana Fáry se dokonce někteří účastníci vycházky poznali. V Jenečku jsme neopomněli Froňkovo truhlářství, Protivovu autodílnu, jejíchž služeb využíval i Vlasta Burian, ani Mrázkovu restauraci, donedávna Pravěk, nyní U stoleté lípy. Vycházku jsme zakončili zajímavostmi z historie Lindbetonky, nynější STS

Popis: Popis: Popis: Popis: image003 Popis: Popis: Popis: Popis: image005

Foto: paní Šprunková

 

Neděle 18. října – od mlýna do Skály

Deštivé a chladné počasí celý týden před akcí naznačovalo, že se akce nemůže konat, takže jsem nespěchal s přípravami. Náhlé slunečné počasí půl hodiny před začátkem a účast 20 posluchačů na srazu, kam jsem původně přišel oznámit rozpuštění akce, mě tedy notně překvapily. Vycházka tedy proběhla bez obrázků a dokonce za občasného deště. Připomněli jsme si historii mlýna, původně obecního špýcharu, demolice domů v ulici Za Mlýnem při přestavbě železnice na parní provoz, lom ve Skále i zdejší tzv. nouzové domy, ale zastavili jsme se také u nově budovaného městského parku a připomněli jsme si dávný rybník, na jehož bývalém dně dnes stojí bytové domy družstva Zahrada

 

Neděle 4. října – po Litovické z Hostivice do Litovic

„Dav“ šestnácti posluchačů se vydal od Lidlu po Litovické ulici až do parku T. G. Masaryka. Celou dobu jsme šli po hranici mezi hostivickým a litovickým katastrem, takže jsme se zaměřili na její změny. Připomněli jsme vznik významných budov a areálů – školy, školky či stadionu, ale i běžných domů. Kolem Litovické ulice se stavělo hlavně v období 1. republiky.Účastníci doplňovali mnohé další informace, které se v pramenech nenajdou, škoda, že jsem neměl možnost si všechny zaznamenat...

Popis: Popis: Popis: Popis: image003 Popis: Popis: Popis: Popis: image005

Foto: Václav Král

 

Neděle 20. září – po karlovarské od náměstí k Nouzovu

První podzimní historické vycházky se zúčastnilo 14 posluchačů. Prošli jsme od náměstí po karlovarské silnici (ulici Čsl. armády) a připomněli si významné budovy kolem této ulice, minulost továrny Jaga, původně šroubárny Staněk a Ponec i příhody z parcelace Nouzova ve 20. letech minulého století. Pokračovali jsme ulicemi V Podskalí a U Vodárny. Sice jsme museli projít přes staveniště (v ulici V Podskalí se staví nová kanalizace), ale viděli jsme všechny tzv. nouzové domky v místech dávného obecního lomu i bývalý obecní tzv. izolační domek čp. 192 postavený v roce 1915. Vycházku jsme zakončili u bývalé drážní vodárny čp. 119, která v úterý 1. září 2009 vyhořela a jejíž další osud není jasný

Popis: Popis: Popis: Popis: image003 Popis: Popis: Popis: Popis: image005

Foto: Josef Kučera

 

Jarní historické vycházky 2009

 

Neděle 31. května – Potoční ulice

Na vycházku Potoční ulicí se vydalo asi 18 účastníků, včetně některých starousedlíků a znalců území, kteří doplnili výklad o vlastní vzpomínky. Na projití touto jedinou ulicí nám nestačily ani dvě hodiny, o historii domů v Cihlářské ulici jsme si řekli jen rychle na závěr. Účastníci už vědí, že dům zvaný Vágnerovna se jmenuje podle Jana Vágnera, který dům vlastnil asi od roku 1880 do roku 1902, že v Cihlářské ulici při povodni kolem roku 1920 odplavala lávka a rok se museli občané brodit přes Jenečský potok, než byla zjednána náprava, že dům čp. 50 byl posledním statkem s doškovou střechou v Hostivici, kde stávala hostivická obecní pastouška, a spoustu dalších zajímavostí. Vycházka vedla i k získání velmi cenných fotografií z této oblasti, z nichž jedna se stala fotografií měsíce června

Popis: Popis: Popis: Popis: image003  Popis: Popis: Popis: Popis: image005

Foto: Josef Kučera

 

Sobota 16. května – prohlídka litovické tvrze a pouť do Hájku

Pouť do Hájku se stala příležitostí opět po letech uspořádat prohlídku litovické tvrze, která je nejvýznamnější hostivickou památkou. Procesí se zúčastnilo asi 200 poutníků, prohlídky tvrze se zúčastnily nejméně desítky dalších zájemců. Při prohlídce jsme si připomněli nejen nejvýznamnější stavební prvky dochované v tvrzi, ale i její významné majitele

Popis: Popis: Popis: Popis: image003  Popis: Popis: Popis: Popis: image005

Popis: Popis: Popis: Popis: image018  Popis: Popis: Popis: Popis: image020

Popis: Popis: Popis: Popis: image022  Popis: Popis: Popis: Popis: image024

Foto: Alena Kučerová

 

Neděle 19. dubna – Břve

Vycházky se zúčastnilo asi 20 posluchačů, ale skoro bez zájmu břevských. Připomněli jsme si středověké majitele Břvů, historii jednotlivých statků i bývalé koupaliště na Břevském rybníce

Popis: Popis: Popis: Popis: image003  Popis: Popis: Popis: Popis: image005 

 

Sobota 28. března – Setkání nad kronikami

Výstavy obecních, městských i spolkových kronik se zúčastnilo kromě pořadatelů 11 návštěvníků. Vystaveny byly i knihy vystavených domovských listů zapůjčené Státním okresním archivem Praha-západ. Za spolupráci při organizaci akce děkuji hostivickému kronikáři Antonínu Štětkovi a archiváři SOkA Praha-západ Pavlu Buchtelemu

Popis: Popis: Popis: Popis: image003  Popis: Popis: Popis: Popis: image005

Foto: Alena Kučerová

 

Neděle 22. března – kolem Husova náměstí

Počasí studené, ale účast vcelku hojná, kolem 25 posluchačů. Prošli jsme východní a jižní stranu náměstí a po povídání o historii zámeckého dvora jsme skončili prohlídkou zámeckých interiérů

Popis: Popis: Popis: Popis: image007  Popis: Popis: Popis: Popis: image012

Foto: Alois Růžička

 

Starší historické vycházky

 

2007 a 2008

 

 

Úvod -> Historické vycházky -> 2009

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003