Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

DIVADLO V HOSTIVICI A V LITOVICÍCH

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1919 až 1928 -> 1922: Večer na vsi

 

 

Večer na vsi

Půlnoční scéna

 

Základní údaje

 

Hostivice, hostinec u Neradů

25. února 1922

 

Pořadatel

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

 

Připravili František Pechlát, Antonie Jandusová, Helena Tittelbachová a Jan Kohoutek

 

Další údaje

 

Ze sokolské kroniky

V sobotu dne 25. února konal se maškarní věneček Družstva. K zábavě této společnou prací bratrů a sester Pechláta, Jandusové, Tittelbachové a Kohoutka sestavena a nacvičena půlnoční scéna: „Večer na vsi“. V této nastíněn život mládeže, jak se baví na návsi. Tu přichází k ní oblíbený stařeček ze vsi. Mládež shrne se kolem něho a stařec jim pak vypravuje, jak se v starých dobách u nás tancovalo. Po tomto přichází hudba starých českých šumařů. Mládež rozveselená dá se do tance a tuto zábavu přeruší příchod potulných komediantů. Tito uspořádají hned na vsi umělecké svoje představení. Po ukončení představení přichází obecní ponocný za troubení hodiny jedenácté. Náves se pomalu vyprazdňuje a vše hrne se ku pořádané zábavě do obecního hostince. Tímto pak scéna ukončena. Zábava i scéna byla ku spokojenosti a zábavě obecenstva dobře provedena. Hojná návštěva obecenstva i masek umožnila dobrý finanční úspěch. Ze zábavy této odvedeno na stavbu tělocvičny Kč 1 150. Na zdar!

 

Prameny

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1912–1928

 

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1919 až 1928 -> 1922: Večer na vsi

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003