TEXTY PRO HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> HM 9/2004

 

 

Co může prozradit dendrochronologie o hostivických stavbách

(Hostivický měsíčník 9/2004)

 

Informace z internetu mohou někdy netušeně rozšířit dosavadní poznání našeho města. Celkem náhodou jsem objevil stránky věnované zajímavé vědecké disciplíně, dendrochronologii. Dendrochronologie je vlastně datování dřevěných materiálů pomocí podrobného měření letokruhů. V závislosti na průběhu počasí přirůstají každý rok různě široké letokruhy a máme-li z přesně datovaných materiálů sestavenu časovou řadu, můžeme měřením vzorku z neznámé doby dosáhnout jeho přesného datování.

V Hostivici byla zatím dendrochronologicky zkoumána dvě místa – litovická tvrz a staré studny nalezené při archeologickém výzkumu na Paloukách.

V litovické tvrzi datoval dendrochronolog Tomáš Kyncl celkem šest vzorků dřev. Nejstarší trám byl pokácen v zimě na přelomu let 1335 a 1336, tedy v době stavby tvrze, a tvoří strop kaple v 1. patře tvrze. Další dřevěné prvky pocházejí z doby po roce 1438 (trámková zárubeň okna ve 2. patře) a 1443 (překlad nad okny ve 3. patře), ze zimy 1660/61 (kleština ve zdivu 2. patra) a 1677/78 (stropní trámy 1. patra). Nejmladší datovaný vzorek je z krovu, stromy krovu byly pokáceny v zimě 1705/06. Přesné datování nepochybně využijí znalci tvrze ke zpřesnění výkladu o jejím stavebním vývoji.

Ještě zajímavější je datování souboru studní nalezených při archeologickém výzkumu na Paloukách. Studny pocházejí z doby římské a mladohradištní a ve většině z nich se zachovala také výdřeva provedená z kuláčů, prken či fošen. Takřka všechny studny byly postaveny z dubového dřeva, pouze jedna studna byla z borového dřeva. Studnu budovanou z mohutných, pečlivě opracovaných dubových fošen se podařilo datovat pomocí standardní chronologie z jižního Německa: dřevo bylo pokáceno v zimě na přelomu let 271 a 272 našeho letopočtu, jeho nejstarší letokruhy přirostly již před začátkem našeho letopočtu. Jde o nejstarší dendrochronologicky datovanou stavbu na území ČR, starší jsou pouze některé dubové kmeny nalezené v bývalých korytech řek. Další studnu postavenou z prken se podařilo datovat do doby po roce 676 n. l. Zbývající tři studny jsou prozatím datovány pouze relativně, podařilo se zjistit, že všechny byly postaveny v průběhu pouhých 25 let.

Podle internetových stránek www.dendrochronologie.cz

sestavil Jiří Kučera

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> HM 9/2004