TEXTY PRO HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> HM 1/2005

 

 

Čestní občané města Hostivice – drobná historická exkurze

(Hostivický měsíčník 1/2005)

 

Zákon o obcích umožňuje obcím jmenovat své čestné občany. V posledních desetiletích městský národní výbor ani zastupitelstvo tuto pravomoc nevyužily, ale v obecních kronikách můžeme dohledat údaje o třech čestných občanech města Hostivice. Shodou okolností všechna jmenování proběhla ještě před sloučením obce Hostivice a spojených obcí Litovice-Břve-Jeneček v roce 1950. Dva čestné občany jmenovalo zastupitelstvo spojených obcí Litovice-Břve-Jeneček a třetího pak Místní národní výbor Hostivice.

 

František Horešovský

František Horešovský byl rolníkem v Jenečku v čp. 11 (dnes Družstevní čp. 954). Roku 1871 převzal po otci statek a od stejného roku působil v obecním zastupitelstvu spojených obcí Litovice-Břve-Jeneček. Po celou dobu byl radním pro osadu Jeneček. Čestným občanem spojených obcí byl jmenován 22. února 1903 za činnost v obecní správě nepřetržitou po dobu 32 let.

 

Páter Josef Sirůček (1828? – 1909)

Josef Sirůček, dvanáctý hostivický farář po obnově fary, přišel do Hostivice z lidické fary 24. května 1888, „radostně jsa od osady vítán, ježto pověst co nejchvalnější jej sem předcházela,“ jak píše Josef Ptáček v Pamětech farní osady Hostivické z roku 1915. Čestným občanem spojených obcí Litovice-Břve-Jeneček ho jmenovalo obecní zastupitelstvo dne 31. července 1904 u příležitosti jeho padesátiletého kněžství. Byl oceněn církevním titulem a r. 1906 ho císař František Josef I. vyznamenal záslužným křížem s korunou. Ptáček dále poznamenává, že Sirůček byl činným ve včelařství, štěpařství a pěstování růží. V roce 1908 odešel na odpočinek do Liboce a tam r. 1909 zemřel.

 

Alexandr Jermilovič Korobejnikov (* 9.5.1910)

Plukovník tankových vojsk I. ukrajinského frontu Alexandr Jermilovič Korobejnikov se narodil v Artii ve Sverdlovské oblasti (v Rusku na Urale) a prožil druhou světovou válku od počátku do konce v tvrdých bojích. Za své působení získal řády Rudého praporu, Suvorův, za bojové zásluhy, Velké vlastenecké války, Čsl. válečný kříž za dobytí Prahy a jiné. Místní národní výbor jej 27. července 1945 jmenoval čestným občanem obce jako ocenění za zásluhy při osvobození naší vlasti. Po válce působil jako učitel v Leningradu (dnes Petrohradu) a Hostivici navštívil se svou ženou Tamarou Semjonou v květnu 1965 při oslavách 20. výročí osvobození.

Jiří Kučera

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> HM 1/2005