TEXTY PRO HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> HM 12/2008

 

 

Z historie hostivických obecních časopisů

(Hostivický měsíčník 12/2008)

 

Hostivický měsíčník není prvním časopisem, který vydává hostivická radnice. V tomto příspěvku proto připomenu historii jednotlivých časopisů, jejichž dochovaná čísla jsou díky svolení redakce Hostivického měsíčníku postupně zveřejňována v elektronické podobě na internetových stránkách zde.

Ještě před sloučením Hostivice a Litovic vydával hostivický místní národní výbor v letech 1945 až 1948 časopis či spíše letáky zvané Hostivické hlásky. Celkem vyšlo dvacet čísel, poslední v dubnu 1948 už za změněné politické situace. Většina čísel byla vydána cyklostylem na formátu A4, ale poslední 4 čísla tiskl Rudolf Junek z Hořelice (Rudné), zřejmě díky příspěvku Jarešovy tržnice (nyní hotel Roxy), která měla v těchto číslech otištěn inzerát. Grafická úprava jednotlivých čísel se dost významně liší. Pro všechna čísla jsou oznámení pro občany a v některých číslech jsou z dnešního pohledu až patetickými slovy obhajovány kroky národního výboru.

V dubnu 1959 vyšlo první číslo Hostivického zpravodaje, společné tiskoviny MNV a Osvětové besedy v Hostivici. Zpravodaj vycházel většinou měsíčně kromě prázdnin, zaznamenáváme však v různých letech jisté nepravidelnosti, ať už šlo o zvláštní čísla, dvojčísla či vynechaná čísla. Časopis skončil 9. ročníkem v roce 1967, s uvolňováním politické situace před rokem 1968 zřejmě autorům došlo nadšení pro vydávání pravidelné tiskoviny. Zpravodaj byl tištěn cyklostylem a měl typickou hlavičku. Jedinou výjimku tvoří číslo z února 1965 vydané tiskem na formátu A3. Zpravodaj přinášel pravidelně informace a oznámení z národního výboru, ale i zprávy ze školy, z JZD a z dalších organizací působících v obci. Prostor dostaly rovněž historické články od Miloše Šrámka, na jejichž základě později vznikla kniha Hostivice – 700 let života a práce, nebo třeba vzpomínky na hudební kapely působící dříve v Hostivici.

K májovým oslavám v roce 1973 vyšel první Hostivický měsíčník. První ročník se pak počítal od září 1973 do června 1974. Z ročníků podle školního roku se přešlo na číslování podle kalendářního roku ve 14. ročníku (1986–1987), který měl celkem 14 řádných čísel. Rozsah jednotlivého čísla kolísal od šesti do 12 stránek, nejběžněji vycházel měsíčník osmistránkový. Hlavička Hostivického měsíčníku se změnila mezi 6. a 7. ročníkem v roce 1979, mezi 9. a 10. ročníkem v roce 1982 a pak až nedávno, když byl vypuštěn kus ozubeného kola a obilný klas. Tisk býval samozřejmě černobílý a v nejstarším období se tiskárna ne zcela úspěšně potýkala s reprodukcemi fotografií. Měsíčník vždy přinášel informace o dění ve městě, i když před rokem 1989 s ideologickým nádechem. Přesto stojí za to si jednotlivá čísla přečíst jako významný pramen k poznání nedávné historie města.

Jiří Kučera

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> HM 12/2008