Popis: image003

 

TEXTY PRO HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> HM 3/2012

 

 

Co se také zachovalo na zámku…

(Hostivický měsíčník 3/2012)

 

Až donedávna jsem ponechával bez povšimnutí dřevořezbu jakéhosi znaku pověšenou v salonku na hostivickém zámku. Považoval jsem ji za novodobou ozdobu bez historické ceny. Z omylu mě vyvedl sochař Jan Turský, který jednoho dne přivezl na radnici další dva kusy rokokové dřevořezby. Oba dubové kusy tvořily původně součást nějakého většího díla. Pan Turský mi vysvětlil, že tyto dva kusy i již zrestaurovanou dřevořezbu znaku zachránil Jiří Pergl ze zámku před zahájením rekonstrukce v 70. letech 20. století. Jde tak o jediné tři kusy, které se zachovaly z historického vnitřního vybavení zámku.

Nově získané dřevořezby restauroval Vojtěch Horálek. Zacelil pomocné otvory, praskliny i staré otvory po červotoči, doplnil některé chybějící části řezby a oba kusy konzervoval voskem. Obnovené řezby byly koncem ledna 2012 umístěny do salonku ke znaku a vhodně ho doplňují, i když jde o práci různých autorů s odlišnou kvalitou provedení.

 

 

Když se ukázalo, že dřevořezba se znakem patří k původnímu vybavení zámku, vyvstala otázka, jaký znak zachycují. Pátráním na internetu se ukázalo, že jde o znak některé z větví bavorské dynastie Wittelsbachů. Toto zjištění úplně nepřekvapilo, protože bavorským a falckým Wittelsbachům patřilo tachlovické panství včetně Hostivice. Příbuzenské vazby mezi jednotlivými větvemi dynastie Wittelsbachů jsou však velmi zamotané a je obtížné je sledovat. Rodiny mívaly vícero potomků a nezřídka byla uzavírána manželství mezi příbuznými z různých větví.

Místním dobře známá majitelka tachlovického panství Anna Marie velkovévodkyně Toskánská měla z prvního manželství s falckrabětem Filipem Vilémem z Neuburgu (z falcko-neuburské větve Wittelsbachů) jedinou dceru Marii Annu Karolínu, která se provdala za bavorského vévodu Ferdinanda Maria Inocence, syna bavorského kurfiřta Maxmiliána II. Emanuela Bavorského (tedy opět Wittelsbacha). Panství, které Marie Anna nabyla roku 1741 jako vdova, připadlo po její smrti synovi Klementu Františkovi, jehož děti se nedožily dospělosti, a poté příbuznému Maxmiliánu Josefovi. Když Maxmilián Josef zemřel bez dědiců, převzal panství roku 1777 Karel August, vévoda  zweibrückenský (zase z jiné větve Wittelsbachů). Znak na průčelí zámku v Zweibrückenu, jak jsem ho našel na fotografii na internetu, obsahuje všechny motivy na naší dřevořezbě, jen u nás rozložené do dvou štítů. Možná právě za jeho „vlády“ nad tachlovickým panstvím tedy dřevořezba vznikla, i když tachlovické panství včetně Hostivice měl v letech 1784–1790 pronajaté valdecký kníže Kristian August. Po smrti Karla Augusta roku 1795 ho získal jeho bratr Maxmilián Josef, vévoda (falckrabě) zweibrückenský, od roku 1799 (po smrti Karla II./IV. Theodora) též bavorský kurfiřt a falcký kurfiřt a od roku 1806 bavorský král. Protože pro císaře nebylo přijatelné, aby jiný král vlastnil panství v Čechách, odstoupil je Maxmilián Josef arcivévodovi Ferdinandovi, salcburskému kurfiřtovi a pozdějšímu toskánskému velkovévodovi. Tím se tachlovické panství natrvalo dostalo z majetku Wittelsbachů (když pominu, že i císař František Josef I. i jeho manželka Alžběta zvaná Sisi měli mezi předky rovněž Wittelsbachy).

 

 

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> HM 3/2012

 

Popis: image003