Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

TEXTY PRO HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> HM 2/2015

 

 

O masopustech v Hostivici

(Hostivický měsíčník 2/2015)

 

Pokud bychom chtěli zjistit něco o tradici masopustů v úředních dokladech a kronikách, příliš nepochodíme.

Masopust bývá tradičně spojen s průvodem a ten podléhal povolení okresního úřadu. V letech 1930 až 1947, z nichž se dochovala v kladenském okresním archivu evidence hlášených a povolených akcí, nenajdeme žádný masopust ani blíže neurčený průvod v masopustním čase.

V obecní kronice se o masopustu píše jen ojediněle. V roce 1933 zapsal hostivický kronikář toto: „O zábavu jest v Hostivici postaráno hojně. Tanci se holduje statečně. V masopustě se tančí každou sobotu v „Sokolovně“ neb v některém hostinci.“ K válečnému roku 1941 se vztahuje kronikářská poznámka, že byly o masopustu povoleny zábavy, aby se mohlo občanstvo pobavit. V roce 1946, tedy v prvním roce po skončení války, zapsal kronikář Alois Saifrt starší, že v masopustu se tančilo i dvakrát týdně při značném vstupném, a záznam o chuti k zábavě zakončil takto: „Bylo by radno už přestat rozhazováním peněz a začít šetřit!“

O masopustním průvodu, který měl velkou tradici v Jenečku, se kronika zmiňuje pouze jednou, a to v zápise za rok 1950, který navíc sepsal Václav Čížek s víceletým zpožděním. Píše se v něm: „Za zmínku stojí, že baráčnický spolek v Litovicích převzal a udržuje zvyk pořádati maškarní průvod v Jenečku, vždy kaž­doročně na konec masopustu. Tyto maškary, jak jim lidově říkáme, těší se velké oblibě a jsou vždy početně navštěvovány nejen místními občany, ale z celého okolí.“

Velmi mě překvapilo, že o pořádání masopustů se litovičtí baráčníci ve své kronice, kterou vedli od založení spolku až do roku 1982, nezmiňují ani jednou…

Přibližme si tedy staré masopustní průvody fotografiemi z roku 1954, které jsou zachovány v městské fotokronice.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> HM 2/2015

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003