Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

TEXTY PRO HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> HM 6/2020

 

 

103 zemřelých v Hostivici (souhrnná zpráva o průběhu epidemie)

(Hostivický měsíčník 6/2020)

 

Epidemie, která nás v letošním roce postihla, významně ovlivnila životy nás všech. Je tedy na místě shrnout pro budoucí paměť její průběh a dopady.

 

Po dlouhých letech klidu se nemoc začala šířit z Maďarska a z Polska a v létě loňského roku zasáhla Vídeň. V Čechách byla nejvíce postižena Praha, což souviselo s intenzivnějšími kontakty zdejších obyvatel s okolními zeměmi a hlavně nepříliš zodpovědným chováním vládních kruhů. Do konce minulého roku v Praze zemřelo na nemoc asi 600 lidí. Naplno pak epidemie vypukla v březnu, jejímu rozšíření zřejmě napomohly hojně navštívené masopustní slavnosti.

K omezení dopadů epidemie měla pomoci přijatá ochranná opatření. Byla zavedena důkladná kontrola zboží i obchodníků na hranicích, byly zavřeny hospody, došlo na zrušení trhů a byl omezen prodej některých druhů zboží. Byly zrušeny veřejné bohoslužby a církevní pohřby a dosud nebyly obnoveny. Pokud byla zjištěna nákaza, obyvatelé byli dáni do karantény a nesměli se pohybovat na veřejnosti, což se týkalo celé domácnosti. Pokud obyvatelé postiženého domu zemřeli nebo se uzdravili, byl dům ponechán ještě přes měsíc v karanténě a poté dezinfikován. Do těžké situace se dostali lidé, kteří před nemocí utíkali jinam, protože je nikdo nechtěl přijmout. Při kulminaci epidemie zemřelo jen v Praze za měsíc více než 2 000 lidí. Celkem v Praze poklesl počet obyvatel v důsledku epidemie téměř o třetinu. Odhady pro celé Čechy dosahují čísla kolem 100 000 obětí. Průběh epidemie nebyl rovnoměrný, k méně postiženým oblastem patřily například jižní Čechy.

V Hostivici byly úřední záznamy o průběhu epidemie vedeny nedostatečně a nemáme je k dispozici. Dopad nemoci tak známe hlavně ze záznamů kladenského faráře Daniela Vorla. Hostivická farnost je dlouhodobě neobsazena, zastupuje zde kladenský duchovní. V průběhu epidemie nezbýval čas na běžné vedení záznamů, proto jsou všechny oběti od 13. dubna zapsány bez data úmrtí a dalších obvyklých podrobností. V Kladně zemřelo 51 osob, v Kročehlavech 14 osob, z Újezda je hlášeno úmrtí 11 lidí a z Motyčína 4 osoby. Jeneč přišla o 43 obyvatel a Sobín o 7 lidí. V našich vsích byly počty obětí následující: Jeneček 4, Břve 16, Litovice 21 a Hostivice 61, ze všech obcí nejvíce. Ochrana osobních údajů se na zemřelé nevztahuje, proto můžeme místní oběti uvést jmenovitě (u některých zemřelých není známo příjmení):

 

Hostivice

-      Anna (10 let)

-      Jan, rychtářův pomocník (28 let)

-      Eva, rychtářova služka (37 let)

-      Dcery Hoška: Ludmila (12 let) a Veronika (10 let)

-      Martin, tovaryš (20 let)

-      Děti Balaty: Matěj (5 let), Dorota (3 roky) a Anna (1 rok)

-      Alžběta, služka u Balaty (25 let)

-      Děti Mráčka: Kateřina (9 let), Alžběta (7 let) a Jakub (3 roky)

-      Kateřina, služka u Mráčka (22 let)

-      Děti Pavla Veselého: Magdalena (8 let) a Kateřina (2 roky)

-      Matěj, tovaryš u Veselého (21 let)

-      Eva, manželka podruha (42 let) a její syn Jakub (8 let)

-      Děti Syřiště: Jakub (10 let) a Kateřina (7 let)

-      Mikuláš, podruh u Syřiště (35 let)

-      Martin Tuchlovský (54 let)

-      Anna Kozlová (14 let)

-      Děti Daniela Kroce: Jiří (23 let), Zuzana (18 let), Marek (16 let), Markéta (11 let) a Anna (9 let)

-      Tomáš Škvor (22 let)

-      Alžběta Škvorová (9 let)

-      Marie Zápotocká (11 let)

-      Rozálie, podruhyně (30 let)

-      Děti místního šafáře: Michael (22 let) a Dorota (16 let)

-      Jan řečený Famulus (24 let)

-      Matouš, syn skotáka (12 let)

-      Děti Jiřího Šafaříka: Tomáš (11 let) a Veronika (9 let)

-      Jan, syn Snopkaře (8 let)

-      Kryštof, písař (54 let)

-      Řehoř, čeledín (19 let)

-      Kateřina, žena kováře (28 let)

-      Mikuláš, podruh (36 let) a jeho rodina: žena Kateřina (28 let), syn Václav (12 let) a dcery Alžběta (7 let) a Ludmila (5 let)

-      Jiří, podruh (38 let) a jeho děti: Adam (11 let) a Anna (8 let)

-      Alžběta, podruhyně (35 let) a její dcera Magdalena (6 let)

-      Děti Anna (4 roky), Václav (10 let), Tomáš (8 let) a Kateřina (5 let)

-      Tomáš, syn mlynáře (7 let)

-      Anna, mlynářova služka (22 let)

-      Děti pastýře: Alžběta (11 let) a Tomáš (9 let)

-      Bedřich, podruh (49 let)

 

Břve

-      Kryštof, hostinský (53 let) a jeho rodina: manželka Magdalena (40 let) a dcery Magdalena (22 let) a Eva (20 let)

-      Děti podruha: Jiří (10 let), Anna (8 let) a Alžběta (6 let)

-      Judita Kozáková (20 let)

-      Václav Velíšek (48 let) a jeho dcery Anna (12 let) a Dorota (9 let)

-      Alžběta, služka (22 let)

-      Synové ovčáka: Jiří (10 let) a Kryštof (2 roky)

-      Synové čeledína: Jiří (4 roky) a Matěj (2 roky)

 

Litovice

-      Marta, žena purkrabího (48 let)

-      Ludmila, žena skotáka (62 let)

-      Matěj Ender (25 let) a jeho syn Jiří (2 roky)

-      Ludmila, jeho služka (21 let)

-      Anna, manželka podruha (30 let) a její syn Matěj (5 let)

-      Kateřina, žena podruha Tuchlovského (30 let)

-      Anna, podruhyně Mrázka (46 let) a její dcera Zuzana (22 let)

-      Dcery bednáře: Alžběta (11 let) a Dorota (3 roky)

-      Kateřina, dcera Šimona Hrušky (1 ¼ roku)

-      Děti Jana Járy: Alžběta (22 let), Kateřina (19 let), Jakub (15 let) a Václav (11 let)

-      Matěj Osvald (27 let) a jeho děti Václav (7 let), Matěj (5 let) a Magdalena (2 roky)

 

Jeneček

-      Děti Jiřího Nedbala: Jan (19 let), Alžběta (12 let) a Dorota (8 let)

-      Martin, čeledín (15 let)

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

Celostátní a pražská situace popsána podle zpráv z internetu

Hostivické údaje jsou zapsány v knize SOA Praha, Sbírka matrik, Kladno 02

Zpráva o morové epidemii zachycuje stav k 13. prosinci 1680

 

V Hostivickém měsíčníku byl na žádost redakce a se souhlasem autora článek otištěn v upravené podobě, aby bylo zcela zřejmé, že jde o popis historické události.

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> HM 6/2020

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003