Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 2

konanému 12. prosince 2006

 

První „běžné“ zasedání zastupitelstva se věnovalo řadě záležitostí, které musí být vyřešeny po ustavení nového zastupitelstva, tedy volbě členů výborů či jmenování oddávajících. Na pořadu bylo rovněž několik nekonfliktních bodů, například podání žádostí o bezúplatný převod pozemků, pojmenování ulic, stanovení výše poplatku za odvoz odpadu na rok 2007 či dodatek ke zřizovací listině. Kvůli nedorozumění byl stažen návrh vyhlášky novelizující požární řád, kterou připravil Jiří Kučera a která měla z vyhlášky odstranit již neplatná telefonní čísla. Žádný problém jsme neměli ani se schválením prodeje bytových domů podle již dříve schváleného postupu.

 

Jako velmi problematický bod jsme vnímali projednávání námětů na změnu územního plánu. Řada námětů je podle našeho názoru velmi nepříznivá pro rozvoj města a o jednotlivých námětech by se tedy mělo hlasovat po důkladné přípravě a zvážení všech možných dopadů. Tento bod však byl z programu hned v počátku jednání stažen.

 

Složitá a nepřehledná je situace kolem přístavby mateřské školy. Na základě dostupných podkladů nelze zodpovědně rozhodnout, čím byly způsobeny neobyčejně rozsáhlé vícepráce a zda byly opodstatněné. Proto jsme podpořili návrh, aby byl vypracován stavební znalecký posudek a právní rozbor celé situace. S tímto usnesením souviselo rovněž stažení původního návrhu úpravy rozpočtu č. 6/2006.

 

 

Zpět na hlavní stranu