Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 3

konanému 15. února 2007

 

Únorové zasedání zastupitelstva jsme očekávali se zvědavostí. Proslýchalo se totiž, že na programu bude vyřešení některých dřívějších smluv, které byly označeny jako problematické. Žádná taková smlouva se však předmětem jednání nestala.

 

Program zasedání se věnoval skoro výhradně průběžným provozním záležitostem, kë kterým je podle zákona třeba souhlas zastupitelstva. Zvláštní komentář zasluhují pouze některé dílčí body programu:

·        Situace s bývalým dětským táborem na Břvech se komplikuje. Zasedání zastupitelstva se zúčastnil zástupce současného majitele, který si stěžoval na nevstřícnost města. V zájmu města je podle našeho názoru odstranění stávajících staveb, které jsou v havarijním stavu, a navrácení zeleně na místo nynějšího areálu, jak předpokládá i platný územní plán.

·        Obecně jsme proti nekoncepčním změnám územního plánu. Předložená úprava směrné části územního plánu č. 2 však řeší pouze opravu nesouladu mezi územním plánem a pozdějším konečným řešením přemostění silnice R6 a z toho vyplývajících posunů ve využití navazujících ploch, proto jsme ji aktivně podpořili.

·        Velká diskuse se strhla kolem toho, zda mají být aktivně zveřejňovány zápisy z jednání výborů a komisí. Hostivice 2006 ve volbách v roce 2002 slibovala zveřejnění i těchto dokumentů, později jsme však od tohoto námětu odstoupili. Hlavním důvodem je to, že jde o podklady pro další rozhodování, které může dopadnout úplně jinak, a občané neznalí pravomocí jednotlivých orgánů by mohli být uvedeni v omyl. K tomu se druží další obtíže, zejména by musely být u každého zápisu anonymizovány osobní údaje. Zákon o obcích požaduje, aby občanům byla přístupná usnesení z jednání výborů a komisí. Zápisy však neobsahují striktně rozlišení průběhu diskuse a přesně formulovaného usnesení. Proto považujeme dosavadní postup, kdy jsou zápisy poskytnuty na vyžádání, za vyhovující.

 

Zřejmě hlavním bodem celého zasedání bylo usnesení, že dostavba čistírny odpadních vod je prioritou. Rada města si tak zřejmě zajistila, aby se při schvalování rozpočtu nestrhla polemika o tom, zda mají být na tuto akci vynaloženy potřebné peníze. Další význam ani závaznost přijaté usnesení nemá.

 

 

Zpět na hlavní stranu