Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 4

konanému 29. března 2007

 

Březnové zasedání zastupitelstva se věnovalo především závěrečnému účtu města za rok 2006 a návrhu rozpočtu na rok 2007. V závěrečném účtu jsme neshledali žádný problém a také návrh rozpočtu jsme přijali jako účelné rozdělení omezených prostředků. Problematické zůstává řešení vícenákladů za přístavbu mateřské školy. Zastupitelstvu byl předložen závěr znaleckého posudku, chybělo právní posouzení. Rozhodnutí o svolání zastupitelstva jen k tomuto bodu přijaté po delší diskusi považujeme za rozumné.

 

Z dalších bodů programu považujeme za důležité zmínit schválení Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hostivice a nové obecně závazné vyhlášky o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Na přípravě obou těchto dokumentů jsme se významně podíleli.

 

 

Zpět na hlavní stranu