Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 14

konanému 11. listopadu 2008

 

Zastupitelstvo se tentokrát konalo již od 16 hodin, což znemožnilo účast oběma našim zastupitelům od počátku jednání – oba měli neodkladné služební povinnosti. Nižší účast poznamenala i výsledek jednání, protože pro nižší účast nebyla přijata i některé prakticky bezproblémová usnesení, zejména úprava rozpočtu. Domníváme se, že takovýto čas je nepříznivý i pro většinu občanů, kteří se na tento čas nemohou vrátit ze zaměstnání. V závěru zastupitelstva jsme proto navrhli, aby se zastupitelstvo nadále konalo v tradičním čase od 18 hodin. Tento návrh vyvolal velmi emotivní reakce a v hlasování získal podporu pouze 5 zastupitelů, takže nebyl přijat. Toto rozhodnutí nepovažujeme za správné.

 

Přestože na programu nebylo projednávání změny územního plánu, v podkladech dostali zastupitelé tři podkladové materiály k tomuto tématu. Již před zasedáním jsme se ohradili proti navrhované změně plochy zeleně za kladenskou tratí na plochy nerušící komerce (další haly), která by znamenala opuštění záměru oddělit obytné území a komerční plochy kolem rychlostní silnice R6 souvislým pásem zeleně a zcela by tak popřela jeden ze základních principů, na kterých je postaven současný územní plán. Podkladový materiál doporučoval tuto změnu schválit, v zápise z rady města se však později objevilo nesouhlasné usnesení. Ani v zastupitelstvu tato změna nebyla schválena, domníváme se však, že k podobným omylům by při přípravě podkladových materiálů vůbec nemělo dojít.

 

Již před zasedáním zastupitelstva jsme se z dopisu ředitelky Technických služeb paní Chalušové adresovaného zastupitelům dozvěděli, že v reakci na výtky ze strany vedení města podala výpověď a její pracovní poměr skončí k 31. prosinci 2008. Tato informace byla potvrzena i na zasedání zastupitelstva. Před vedením města stojí úkol jmenovat nového ředitele. Věříme, že nový ředitel zajistí řádné fungování této organizace.

 

Zastupitelstvo schválilo navýšení počtu městských strážníků. Toto rozšíření městské policie umožní nepřetržitý výkon služby, což považujeme za velmi důležité pro to, aby městská policie mohla řádně plnit svůj účel.

 

Zpět na hlavní stranu