Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 19/2009

konanému 15. června 2009

 

Toto zasedání zastupitelstva řešilo především drobnější provozní otázky, nemělo žádné hlavní, nosné téma. I přes řadu dotazů od přítomných občanů patřilo toto zasedání mezi nejkratší.

 

V období před červnovým zasedáním proběhly tiskem informace o dostavbě hostivické školy, které účelově směšovaly tuto akci s rozhodnutím kraje nerekonstruovat dětský domov v Pyšelích a děti umístit do jiného zařízení. Tato „kauza“, která je jedním z témat stranického sporu ODS a ČSSD o způsob správy kraje, se přenesla i na naši místní úroveň. Před začátkem zasedání zastupitelé zvolení za ODS rozdali přítomným prohlášení, že na protest proti údajně neetickému jednání rady města a vedení kraje se tohoto zasedání zastupitelstva nezúčastní. Považujeme tento způsob protestu za nešťastný už jen proto, že se tím ODS zbavila možnosti vyjádřit se k jednotlivým bodům projednávaným na tomto zasedání. O dostavbě školy již bylo na stránkách Hostivického měsíčníku napsáno mnohé, takže ji nebudeme dále komentovat. Věříme, že se dostavba podaří co nejdříve.

 

Projednána byla zpráva kontrolního výboru ke způsobu zadání stavby sportoviště u základní školy. Kontrolní výbor shledal řadu pochybení (akce byla zadána bez usnesení zastupitelstva i rady města) a jeho předseda J. Pelc navrhl schválit podání trestního oznámení na neznámého pachatele. Přestože nemáme rádi řešení sporů podáváním trestních oznámení, tento návrh jsme podpořili. Jen orgány činné v trestním řízení jsou oprávněny posoudit, zda byl spáchán nějaký trestný čin. Pokud bychom byli proti prošetření, mohli bychom být považováni za spoluviníky.

 

Na tomto zasedání zastupitelstvo schválilo všechna usnesení navrhovaná radou města.

 

Zpět na hlavní stranu