Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 22/2009

konanému 14. prosince 2009

 

Krátký program prosincového zasedání zdánlivě sliboval rychlý průběh jednání, ale o to více se někteří zastupitelé zapojili do vášnivých debat a diskusí o věcech jen volně souvisejících s projednávaným tématem. Zasedání se tentokrát zúčastnili i mladíci z občanské iniciativy Kraj bez Ratha. Do průběhu zasedání však nijak nezasáhli a asi po hodině radnici opustili.

 

Prvním sporným bodem byl návrh předsedy kontrolního výboru J. Pelce na ustavení speciálního výboru k přezkoumání přístavby školy v roce 2006, jejíž náklady výrazně překročily původní rozpočet. J. Pelc jako tehdejší starosta uvedl výsledek policejního šetření, že není zodpovědný za tuto změnu, a požadoval, aby byla nalezena zodpovědná osoba. Zastupitelstvo se věcí zabývalo již dříve, bylo podáno i trestní oznámení, ale vše skončilo bez jasného výsledku. Letos měl záležitost projednat kontrolní výbor, ale jeho předseda cítí určitý střet zájmů. Po diskusi nebyl přijat ani návrh na zřízení výboru, ani protinávrh na předložení dostupných podkladů na další zasedání, věc skončila bez usnesení. Máme však zájem, aby byla záležitost již jednoznačně ukončena.

 

Bez problémů bylo projednáno podání žádostí o dotace a rozpočtové opatření č. 5/2009. Město žádá o dotace na kanalizaci v Nouzově (Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství), na zeleň nad Jenečkem (OPŽP) a na rekonstrukci domu dětí (Letiště Praha, a. s.). Již dříve byly podány žádosti na řešení kapacity ČOV (napojení kanalizace na Prahu), na stavbu dalšího pavilonu školy a na přístavbu školky.

 

Velké diskuse provázelo projednávání rozpočtu na rok 2010. K vlastnímu návrhu směřovaly jen dotazy na některé dílčí položky, ale rozsáhlá debata se opakovaně vracela k zásluhám a chybám jednotlivých politických uskupení i zastupitelů v minulých obdobích. Průběh diskuse je zachycen v oficiálním zápisu. Považujeme takovéto obecné debaty za málo užitečné, nezapojili jsme se do nich a ani do budoucna se jim nehodláme věnovat. Jsme přesvědčeni, že zastupitelé by měli věcně diskutovat o rozvoji města, ne o „historických zásluhách“ a osobních sporech.

 

Vlastní rozpočet zohledňuje předpokládaný propad příjmů vyvolaný hospodářskou krizí a je zaměřen na hlavní nezbytné investice. Vlastní podíl k předpokládaným dotacím je vyčleněn u všech výše uvedených akcí. Prostředky jsou omezené, takže nebylo možné vyčlenit peníze na všechny potřebné akce. Velký problém je, že na další příjmy musíme čekat s rekonstrukcemi povrchů ulic, s přípravou revitalizace Litovického potoka (zde probíhá výkup pozemků) i s opravou památek (kaplí apod.).

 

Zpět na hlavní stranu