Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 23/2010

konanému 25. ledna 2010

 

Lednové zasedání bylo svoláno především kvůli schválení závěrečného rozpočtového opatření za rok 2009 a prvního rozpočtového opatření roku 2010. Zároveň bylo schváleno obsáhlé nesouhlasné vyjádření k záměru výstavby nové vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L letiště Praha-Ruzyně. Většina bodů byla schválena bez velké diskuse a bez sporů o správnost návrhu.

 

Přesto toto zasedání znamenalo první roztržku v současné koalici. Ještě bez větších problémů bylo schváleno odvolání proti rozsudku, na jehož základě má město zaplatit asi 7 milionů korun firmě INGOS s. r. o. Tato firma vyhrála v roce 2004 soutěž na dostavbu čistírny odpadních vod za cca 34 000 000 Kč, která se nakonec nerealizovala, protože se nepodařilo získat dotaci na stavbu. V roce 2006 byla smlouva vypovězena a zastupitelstvo poté rozhodlo, že místo dostavby ČOV se bude nedostatečná kapacita čistírny řešit vybudováním výtlaku do pražské kanalizace. INGOS vyhrál již v roce 2008 soud o neplatnost výpovědi a nyní vysoudil i náhradu škody a ušlého zisku v uvedené výši. Přestože zastupitelé mají různé názory na to, proč tato situace vznikla, shodli se, že jediným možným postupem je podání odvolání. Na místě bylo usnesení doplněno ještě o úkol pro starostu pokusit se o smír s firmou.

 

Dlouhotrvající diskuse se strhla nad zcela formálním návrhem, aby zastupitelstvo schválilo doplnění žádosti o dotaci na stavbu kanalizačního výtlaku do pražské sítě. Žádost o dotaci byla podána v únoru 2009, v září 2009 jsme byli podruhé vyzváni k doplnění podkladů, bez nich by bylo žádost zamítnuta. Překvapivě se ukázalo, že řada zastupitelů změnila názor od roku 2007, kdy hlasovali pro změnu koncepce odkanalizování, a navrhovala nedoplnění žádosti a tím skrytě její odmítnutí. Návrh na doplnění žádosti nebyl schválen, ale počet zastupitelů odmítajících dotaci nestačil ani na usnesení, že se žádost doplnit nemá. Po asi dvou hodinách jednání tento bod skončil bez jakéhokoliv usnesení, takže odpovědnost za rozhodnutí zůstala na starostovi a místostarostovi. Nedoplnění žádosti znamenalo její zamítnutí a doplněnou žádost lze případně vzít zpět, takže je prostor pro další úvahy a jednání. Z tohoto důvodu byla žádost v daném termínu doplněna. K tématu bude svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva na 22. února.

 

Při základním hodnocení variant můžeme použít asi tři kritéria: čas, investiční náklady a provozní náklady. Napojení na Prahu má pravomocné stavební povolení, takže je možné ho realizovat ihned po zajištění financování a výběru zhotovitele. Jakékoliv jiné řešení znamená začínat od začátku s projektováním a projednáváním. Investiční náklady na napojení jsou výrazně nižší než na dostavbu podle původního projektu z roku 2004. Dosud neprojektovaná úspornější dostavba ČOV by byla asi poněkud, ale ne zcela významně dražší oproti napojení. Provozní náklady naopak vycházejí o něco příznivěji pro dostavbu ČOV. Z tohoto hodnocení nám vychází, že přes určité nevýhody napojení na Prahu bychom tuto variantu neměli opouštět, přinejmenším do doby rozhodnutí o dotaci. Samozřejmostí je, že obě možná řešení musí být provázena nákladnými opatřeními na kanalizační síti (výměnou některých úseků kanalizace) tak, aby byl snížen přítok balastních a dešťových vod do kanalizace.

 

Zpět na hlavní stranu