Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 24/2010

konanému 22. února 2010

 

Důvodem pro toto mimořádné zasedání nad rámec ročního plánu bylo především řešení nedostatečné kapacity čistírny odpadních vod. Diskuse na předchozím zasedání ukázala, že na variantu napojení kanalizace na Prahu, na níž má město požádáno o dotaci, mají zastupitelé velmi rozdílné názory.

 

Nový jednací řád zastupitelstva především zjednodušuje způsob předávání podkladů členům zastupitelstva. Nově se nebudou rozesílat, ale budou zařazeny do neveřejné části městského webu.

 

Starosta informoval o jednání se společností INGOS o možnosti smíru, jak mu uložilo zastupitelstvo. Firma zatím nepravomocně vyhrála náhradu škody cca 7,5 milionu korun za odstoupení od smlouvy o dostavbu čistírny odpadních vod (ČOV), která vůbec nebyla zahájena. Nabídka města byla jasná: navrhujeme zaplatit částku nižší, než odpovídá rozsudku, za to, že se záležitost nebude dále protahovat u soudu a firma tak získá peníze hned. Po úvodní informaci se strhla dlouhá neplodná debata na téma, kdo v celé věci udělal více chyb. V závěru zastupitelstvo ani neodhlasovalo, že přednesenou zprávu bere na vědomí. Zajímavý výsledek...

 

Původní představu, že na tomto zasedání rozhodneme o budoucím řešení ČOV, jsme museli již předem opustit. Přestože jsme hned po předchozím zasedání rozeslali žádosti o doplňující údaje a stanoviska, nedostali jsme na ně odpověď. Na tomto zasedání jsme tedy mohli pouze rozebrat jednotlivé možnosti a jejich předpokládané výhody a nevýhody, aniž bychom věc mohli uzavřít.

 

Zpět na hlavní stranu