Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 25/2010

konanému 22. března 2010

 

Zasedání bylo zařazeno v ročním plánu, na jeho programu se však sešly jen drobnější body. Celé zasedání s 12 body programu tedy trvalo pouhých 25 minut.

 

Poprvé v porevoluční historii na tomto zasedání nastala situace, že zastupitelstvo „nedožilo“ konce volebního období v plném počtu. V zastupitelstvu se během roku vystřídali nejen zastupitelé zvolení za ODS, ale i všichni náhradníci. Po jejich postupné rezignaci zůstaly dva mandáty neobsazené do konce volebního období. Díky tomu stačí k přijetí usnesení již jen 8 hlasů místo dosavadních 9. Toto zasedání bylo poznamenáno i slabou účastí. Zúčastnilo se jen 9 zastupitelů a 3 nepřítomní zastupitelé se ani neomluvili.

 

Osvědčuje se systém rozdělování příspěvků zájmovým organizacím, který jsme iniciovali a prosadili. Posouzení jednotlivých žádostí hodnotící komisí podle definovaných kritérií umožnilo hladce schválit navržené rozdělení příspěvků. Všichni máme ještě v paměti předchozí léta, kdy se o příspěvcích organizacím přesně podle Parkinsonových zákonů debatovalo mnohem déle než o celém městském rozpočtu.

 

Zpět na hlavní stranu