Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 26/2010

konanému 17. května 2010

 

Zatímco předchozí „řádné“ zasedání bylo velmi krátké, na toto „mimořádné“ zasedání se sešlo velké množství bodů. Čekaly nás nejen nekonfliktní „pozemkové“ záležitosti, ale především rozhodnutí o další koncepci odkanalizování.

 

Překvapivě a poněkud nepochopitelně se vyvíjelo projednávání záměru převzít od pana Plecháče a firmy Habitera po dokončení výstavby pozemky a inženýrské sítě v lokalitě Ke Stromečkům. Přestože místostarosta J. Kučera upozornil, že plánovací smlouva je již uzavřena a nyní jde o to, zda město získá bezplatně mj. cca 11 000 m2 na veřejnou zeleň u Litovického potoka, zastupitelé neustále rozebírali obsah plánovací smlouvy a navrhovali projednávání odložit. Nakonec místostarosta raději bod stáhl z programu s tím, že před příštím jednáním dostanou zastupitelé pro informaci úplné znění již uzavřené plánovací smlouvy.

 

Naproti tomu bez problémů se podařilo dořešit lokalitu Sadová I. společnosti Central Group a tím po více letech od ukončení výstavby uzavřít majetkové záležitosti ve všech lokalitách tohoto investora.

 

Při projednávání záměru prodeje bytových domů Kmochova 942 a 943 aktivně vystupovali nájemníci, kteří protestovali proti navrhované ceně. Odhadní cena se zohledněním regulovaných nájmů snížila asi o třetinu oproti ceně domu, ve kterém by nebyly regulované nájmy. Rada města proto navrhla toto snížení ceny kompenzovat koeficientem 1,5, protože pro stávající nájemníky regulovaný nájem neznamená znehodnocení nemovitosti. Byty o velikosti cca 65 m2 by se tak prodávaly za průměrnou cenu 1 075 000 Kč. Zastupitelé se až kuriózním způsobem předháněli, kdo bude vstřícnější vůči stávajícím nájemníkům, a nakonec odhlasovali snížení koeficientu na 1,0. Město tímto jediným hlasováním odepsalo příjem cca 4 000 000 Kč. Musíme přiznat, že na tento prodej jsme neměli jednotný názor. B. Smažinka podpořil snížení koeficientu, J. Kučera považuje původní cenu za přiměřenou (ve stejný den schválilo zastupitelstvo privatizaci volného bytu o poloviční výměře za cenu nejméně cca 1,5 milionu korun, tedy na metr za čtyřnásobek oproti ceně při privatizaci) a vnímá jako velkou chybu, že se město tak snadno zbavilo možného příjmu, který by byl tak třeba na stavbu školy, na řešení kapacity školky, na opravy ulic nebo na řadu jiných nutných investic.

 

Konečná debata o koncepci odkanalizování bohužel opět nezůstala ve věcné rovině a v pohledu do budoucnosti. Místo rozvah a hodnocení možností se opět hlavně rozebíralo, co byly minulé chyby a kdo za ně může. Do takovýchto debat se zásadně nezapojujeme a zaměřujeme se na řešení problémů. Jsme proto rádi, že zastupitelstvo nakonec přijalo připravené rozsáhlé usnesení popisující budoucí postup, ale mrzí nás, že zastupitelé ODS zůstávají zastánci napojení na Prahu (zdá se, že až za každou cenu) a k navrženému postupu se nepřipojili.

 

Na zasedání poprvé veřejně zazněla informace, že město získalo dotace na dostavbu pavilonu B školy a na rozšíření školky. Zastupitelstvo zároveň odsouhlasilo postup, který umožní dostavět i poslední pavilon A ve škole. Věříme, že se tyto velké investice podaří úspěšně dokončit.

 

Z praktického hlediska nepodstatným, ale symbolicky významným bodem bylo odnětí čestného občanství Klementu Gottwaldovi. Gottwald obdržel čestné občanství od MNV Litovice v listopadu 1948 a jak známe z archivních pramenů tehdejší situaci, šlo o opravdový názor členů MNV i většiny občanů, nikoliv o politický diktát „shora“. Navíc je tento akt svým způsobem historickou událostí bez dopadu na současnost (čestný občan mohl své tehdy ještě platným rakouským obecním zřízením přiznaná práva uplatňovat jen po dobu svého života). Častokrát jsme se však setkávali s tím, že Gottwald na seznamu čestných občanů byl používán jako univerzální důvod pro kritiku radnice. J. Kučera tedy zpracoval návrh na odnětí čestného občanství, který schválili všichni přítomní zastupitelé kromě zastupitelů za KSČM.

 

Zastupitelstvo se sešlo poprvé po uzavření přijímacího řízení do školky, ve kterém bylo odmítnuto 130 dětí pro nedostatečnou kapacitu. Zasedání se tedy zúčastnily některé maminky, které požadovaly pokud možno řešení nedostatečné kapacity školky. Ani informace o získané dotaci nebyla důvodem pro uspokojení, i když zvýšení kapacity o 50 míst situaci neřeší úplně. Dlouhá diskuse bohužel za současných finančních a dalších možností města ani nemohla skončit jinak než bez jasného závěru.

 

Zpět na hlavní stranu