Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 27/2010

konanému 21. června 2010

 

Program plánovaného červnového zasedání nakonec obsáhl celkem 30 bodů, přesto jednání probíhalo svižně a trvalo jen asi hodinu.

 

Opakovaně se projednával závazek převzít pozemky, komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Ke Stromečkům včetně rozlehlých pozemků u Litovického potoka určených na veřejnou zeleň. Jsme velmi rádi, že tentokrát byl závazek schválen. Opačný postup by byl výhodný jen pro investora. Nepochopil jsem však, proč všichni zastupitelé ODS tento krok nepodpořili.

 

Z účetních důvodů je nutné odepsat náklady vynaložené na přípravu jak původního řešení čistírny odpadních vod z let 2004 až 2007, tak náklady na přípravu napojení na Prahu v letech 2008 a 2009. Došlo k tomu v důsledku dvojí změny koncepce odkanalizování schválené vždy zastupitelstvem. Napojení na Prahu má pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení, ale zastupitelstvo od něj ustoupilo nikoliv z právních důvodů (J. Pelcem uváděný rozpor s územním plánem, což podle našeho názoru není pravda), ale kvůli zamítnutí dotace a změně ceny za předanou odpadní vodu, čímž se řešení stalo ekonomicky nevýhodné oproti dostavbě vlastní ČOV.

 

Firma INGOS předložila návrh na smír, který je neakceptovatelný. Jednak je pro město nevýhodný, jednak by město nutil k porušení zákona o veřejných zakázkách. Zastupitelstvo tedy tento návrh jednoznačně odmítlo. Uzavření tohoto sporu nějakým přijatelným smírem by tedy bylo výhodnější pro obě strany sporu než dlouhotrvající soudy.

 

Zpět na hlavní stranu