Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 28/2010

konanému 12. července 2010

 

Červencové zastupitelstvo bylo svoláno jakoby „navíc“, k přijetí naléhavě potřebného usnesení. Za H2006 se omluvil B. Smažinka z důvodu dlouhodobě předem naplánované dovolené, ale neočekávaně, byť s omluvou, se nedostavili někteří koaliční zastupitelé. Jednat a přijímat usnesení tak umožnili zastupitelé ODS, kteří se po delší době dostavili v plném počtu aktuálně obsazených mandátů a hlasovali věcně.

 

Důvodem pro svolání zastupitelstva byl především záměr na zřízení soukromé školky v ulici K Višňovce. Záměr je umístěn v místě, kde je možný podle územního plánu jen se souhlasem zastupitelstva. Odkládáním (či nepřijetím) usnesení bychom tedy zkomplikovali vznik zařízení, které pomůže vyřešit nedostatečný počet míst v městské školce. Jde o soukromou iniciativu a město se na vzniku této školky nepodílí materiálně ani finančně.

 

Na programu byly dále drobnější záležitosti (směna pozemků, zrušení pobočky zvláštní školy, opakovaný prodej bytu a pozemku – za původní cenu se nepodařilo najít zájemce), které byly projednány zcela bez problémů. Překvapilo nás, že nebylo jednomyslné hlasování o přijetí již přiznaných dotací, když i podání žádostí bylo schváleno zastupitelstvem. Byť motivaci jedné zastupitelky dokážeme odhadnout, stejně jsme tento postup neočekávali.

 

Největší rozprava se strhla k prodeji parkovacího místa v Toskánské ulici. Když jsme od Central Groupu přebírali majetek v této lokalitě, neprodaná parkovací stání jsme původně vůbec nechtěli převzít, protože jejich větší část již měla své vlastníky. Nakonec jsme je přijali a nyní přicházejí žadatelé o odkoupení, což umožní městu sice malý, ale příjemný neplánovaný příjem. Prodej konkrétního místa nakonec nebyl schválen, ale příště snad budou přijata pravidla prodeje a záležitost se dořeší. Budeme prosazovat, aby bylo nabídnuto jedno parkovací stání ke každému bytu, který nemá žádné stání, a zbytek míst zůstal v majetku města jako místa pro návštěvníky.

 

Zpět na hlavní stranu