Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 29/2010

konanému 20. září 2010

 

Poslední zasedání zastupitelstva před volbami bylo nabyté programem, ale probíhalo velmi věcně a rychle. Všech 33 bodů bylo projednáno za necelé dvě hodiny. Většina bodů byla nesporných, ať už šlo o novely vyhlášek či drobné prodeje či nákupy pozemků.

 

Po minulém odkladu se podařilo schválit pravidla prodeje parkovacích stání v Toskánské ulici. Pouze 4 majitelé bytů nemají ke svému bytu zakoupené žádné stání. Dva z nich již projevili zájem a místa jim byla prodána. Další dva majitelé se ještě mohou přihlásit a zbytek parkovacích míst si město ponechá.

 

Aby bylo možné dokončit stavbu školy, byl schválen záměr přijmout úvěr na stavbu pavilonu A. Rozpočet města neumožňuje žádné jiné řešení, proto jsme tuto cestu podpořili. Již ve volebním programu před 8 lety jsme psali, že úvěr jsme ochotni akceptovat pouze na nezbytné investice, a dostavba školy je právě tento případ. Námitka, že zastupitelstvo zadlužuje město krátce před volbami, která zazněla na zasedání, je lichá. Zákon o obcích jasně stanoví, že zastupitelstvu je vyhrazeno schválení smlouvy o úvěru. Nové zastupitelstvo tedy bude zvažovat, zda jsou vysoutěžené podmínky pro město výhodné, a v případě pochybností nemusí uzavření smlouvy schválit. Věříme však, že k tomuto obratu nedojde, protože školu je nezbytně nutné dostavět.

 

Zastupitelstvo schválilo směnu staré školy v Komenského ulici za školní jídelnu v nové škole. Město tak získá jídelnu a umožní kraji zřídit v Hostivici střední školu. Záměr střední školy není populistické gesto, jak bývá někdy podáván, ale podle našeho názoru jde o logický důsledek předchozího růstu velikosti města. Doporučení zřídit školu vychází i z urbanistické studie pražského okolí.

 

Jako určitou závěť předává končící zastupitelstvo tomu novému schválený pětiletý rozpočtový výhled. Tento výhled ukazuje, že město je schopno v příštích letech zvládnout nejen úvěr na stavbu pavilonu A školy, ale i vlastní podíl k přiznaným i očekávaným dotacím a další nutné investice. Podle této prognózy však nezbývají peníze na větší rekonstrukce ulic a podobné akce. Zvláště nepříznivý je v tomto ohledu rozsudek odvolacího soudu, podle kterého musí město zaplatit společnosti INGOS přes 6 milionů korun. Firma tyto peníze vysoudila za to, že nestavěla rozšíření čistírny odpadních vod a město nesprávně vypovědělo smlouvu o dílo. Zastupitelstvo rozsudek vzalo na vědomí a přijalo jediné rozumné řešení – podání trestního oznámení na neznámého pachatele. Pouze policie může rozkrýt, zda v této záležitosti nedošlo k trestnému činu porušování povinností při správě cizího majetku.

 

Zpět na hlavní stranu