Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k aktuální situaci v zastupitelstvu města

na konci roku 2008

 

Po prosincovém zasedání zastupitelstva rezignovala na svou funkci v radě i v zastupitelstvu paní Jana Kozlová. Rezignaci podala rovněž paní Vlasta Kulhánková, zvolená ve volbách v roce 2006 také za volební stranu Iniciativa občanů. Protože paní Kozlová podporovala stávající vedení města tvořené zástupci ODS, zatímco Iniciativa občanů proti tomuto vedení aktivně vystupuje, její rezignací se změnilo rozložení sil v zastupitelstvu.

 

Zastupitelstvo čeká na nejbližším zasedání, které je plánováno na leden, nejen složení slibu nových členů zastupitelstva, ale i volba chybějícího radního. Pokud by se na tomto zasedání pátého člena rady nepodařilo zvolit, rada města končí a její pravomoci se rozdělí mezi starostku a zastupitelstvo, které by se pak muselo scházet mnohem častěji.

 

Před volbou pátého člena rady stojí zastupitelstvo rozděleno na dva bloky, které jsou spolu schopny komunikovat jen s velkými obtížemi. ODS má sedm mandátů a nesourodý blok pěti volebních stran (Iniciativa občanů, KSČM, ČSSD, SZ a SNK-ED) celkem osm mandátů, ke zvolení radního je však třeba 9 hlasů. Zdá se tedy, že pokud se obě strany nedohodnou na společném postupu, pro volbu budou rozhodující dva hlasy Hostivice 2006. Tuto odpovědnost si plně uvědomujeme a jsme ochotni podpořit takové řešení, které nám poskytne větší záruku, že Hostivice se bude vyvíjet správným směrem, který jsme popsali v našem volebním programu. Rovněž se pokusíme při probíhajících jednáních překonat rozpolcenost zastupitelstva, aby zbytek volebního období byl využit k práci pro město a ne ke zbytečným politickým šarvátkám.

 

Zatím je otevřeno několik možných variant, jejichž výhody a nevýhody posuzujeme. Podrobnější stanovisko a naše rozhodnutí zveřejníme po uzavření všech jednání.

 

 

Zpět na hlavní stranu