Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Připomínka k záměru města pronajmout místnost na městském úřadu

 

 

 

V Hostivici 8. srpna 2007

Adresát:

Město Hostivice

k rukám starostky paní Ivy Koptové

Husovo nám. 13

253 80 Hostivice

 

 

Věc: Připomínka k záměru pronajmout místnost v zámku čp. 13

 

Dne 27. července 2007 byl zveřejněn záměr města Hostivice pronajmout jednu místnost v přízemí sídla Městského úřadu Hostivice, Husovo nám. 13.

Jde o místnost dříve využívanou jako spisovnu (běžně zvanou „archiv“), do které byly ukládány písemnosti městského úřadu před skartačním řízením. Tyto písemnosti byly přestěhovány do vyčleněné místnosti v nové škole. Domnívám se, že umístění spisovny mimo budovu sídla městského úřadu ztěžuje výkon práce úředníkům, kteří potřebují občas pracovat s takto uloženými písemnostmi, a nepřispívá tak ke kvalitní činnosti úřadu.

I když k vystěhování spisovny („archivu“) již došlo, jsem přesvědčen, že městský úřad si zaslouží mít k dispozici místnost, která představuje zázemí a prostorovou rezervu pro případné rozšíření agendy, pokud tato potřeba vyplyne ze změny zákonných předpisů. Domnívám se, že město by nemělo komerčně pronajímat prostory v budově městského úřadu (zámku) a mělo by je využívat pro své potřeby.

Z výše uvedených důvodů podávám ve stanovené lhůtě připomínku ke zveřejněnému záměru pronájmu.

 

Jiří Kučera

člena zastupitelstva města

 

Zpět na hlavní stranu