Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Naši zástupci ve výborech a komisích

ve volebním období 2006–2010

 

Sdružení nezávislých kandidátů Hostivice nemá formální členství, je neformálním uskupením lidí s obdobným názorem na rozvoj a správu města.

Do výborů a komisí, které jsou poradními orgány zastupitelstva a rady města, jsme nominovali jako naše zástupce osoby, které díky svým znalostem mohou být přínosem při vedení města. Členství ve výborech a komisích nevnímáme jako mocenský nástroj, ale jako službu pro Hostivici.

 

Finanční výbor

Ing. Pavel Hosenseidl (člen)

 

Kontrolní výbor

nemáme zastoupení

 

Komise rozvoje

Ing. Karel Malík (předseda)

Ing. Jiří Kučera (člen)

Ing. Pavel Hosenseidl (člen)

 

Komise kulturní

Dalibor Smažinka (předseda)

 

Komise pro životní prostředí

Ing. Jiří Kučera (předseda)

Mgr. Markéta Mayerová (členka)

 

Komise dětí a mládeže

Magdalena Karasová (předsedkyně)

Věra Marešová (členka)

 

Komise sociální a zdravotní

nemáme zastoupení

 

Komise letopisecká

nemáme zastoupení

 

Komise povodňová

její úlohu plní rada města

 

Aktualizace po změnách ve složení komisí v říjnu 2009

 

Zpět na hlavní stranu