Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 2/2010

konanému 13. prosince 2010

 

Prosincové zasedání zastupitelstva  mělo poměrně bohatý program. Bylo dokončeno ustavování orgánů města (byli zvoleni členové finančního výboru a kontrolního výboru), řešily se majetkové záležitosti, žádosti o dotace a řada dalších bodů.

 

majetkových záležitostí bylo nejvýznamnější schválení, že město chce převzít komunikace na sídlišti Na Pískách. Pokud Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových skutečně pozemky komunikací převede, bude tím vyřešen dlouholetý majetkový problém. Schválené prodeje se týkaly posledního bytu v privatizovaném domě čp. 189 a drobných pozemků, které pro město nemají význam.

 

Zastupitelstvo schválilo aktualizovaný plán dostavby čistírny odpadních vod. Použití moderní technologie membránové separace kalu umožní rychlejší vyřešení situace.

 

Žádosti o dotace budou podány na dostavbu ČOV, na rekonstrukci Sokolovny, na obnovu zeleně a na pořízení techniky pro hasiče. Zastupitelstvo rovněž upravilo výši úvěru na dostavbu školy podle výsledku výběrového řízení na stavbu pavilonu A.

 

Vzhledem k podzimním volbám se nepodařilo připravit návrh rozpočtu tak, aby mohl být projednán a schválen do konce roku. Zastupitelstvo proto schválilo podmínky rozpočtového provizoria. V dalších letech však budeme usilovat o to, abychom opět rozpočet schvalovali před koncem roku a rozpočtové provizorium město vůbec nemuselo použít.

 

Svazek obcí Poutní cesta k Hájku sdružoval Hostivici a obce Chýně, Jeneč a Červený Újezd. Byl zamýšlen k získávání dotací z předvstupních fondů EU, v posledních letech však sloužil jen k setkávání starostů. Zrušením si členské obce ušetří administrativu a s tím spojené výdaje, ale předpokládáme, že setkávání starostů bude probíhat i nadále.

 

V diskusi padla připomínka k tomu, že na webu města je dostupné jen minimum údajů o veřejných zakázkách. V emotivní diskusi bohužel vedené více k osobě tazatelky než k tématu pan starosta slíbil, že od ledna 2011 tyto údaje budou na web doplněny a průběžně zveřejňovány. Protože jde i o naši programovou prioritu, věříme, že tento veřejný slib bude splněn.

 

 

Zpět na hlavní stranu