Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 3/2011

konanému 24. ledna 2011

 

Z lednového zasedání zastupitelstva  se omluvili Markéta Mayerová a Dalibor Smažinka, byli jsme proto zastoupeni jen dvěma zastupiteli.

 

Nejdůležitějším bodem programu bylo schválení rozpočtu města na rok 2011. Rozpočet obsahuje běžné výdaje na provoz města v obvyklé výši. Investice jsou soustředěny na nejdůležitější akce, na které město získalo dotace, zejména na výstavbu školy. Objem peněz v rozpočtu je tak na první pohled nebývale vysoký, ale na řadu potřebných akcí, zejména rekonstrukcí některých zničených povrchů ulic, se již nedostává.

 

Zastupitelstvo poprvé v historii schválilo zmocnění pro radu města k provádění rozpočtových opatření. Tímto krokem nemá být omezena rozhodovací pravomoc zastupitelů, ale bude možné lépe řešit naléhavé potřeby mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva.

 

Přestože platí usnesení o tom, že se nebudou pořizovat další změny územního plánu, doporučila rada města a zastupitelstvo schválilo pořízení změny č. 3 územního plánu, která bude obsahovat výhradně změnu časového podmínění výstavby komerčních zón kolem budoucí křižovatky se silnicí R6. Doposud je výstavba komerčních objektů severně od trati Praha – Kladno vázána na realizaci křižovatky. Vždy se předpokládalo, že křižovatku zaplatí investoři komerčních zón, to ale není možné splnit současně s první halou v lokalitě. Abychom umožnili faktickou výstavbu křižovatky, rozhodli jsme o změně vázání jednotlivých rozvojových ploch na postupující výstavbu křižovatky tak, aby současně vznikala postupnou výstavbou komerční zóna i křižovatka. Význam křižovatky významně stoupne, pokud by v Praze vznikla tzv. břevnovská radiála. V takovém případě budou kamiony z komerční zóny mezi Hostivicí a Palouky (Tulipán parku) jezdit buď novou na novou křižovatku, nebo přes Hostivici do Jenče. Druhý případ je pro Hostivici velmi nepříznivý.

 

Protože se podle dostupných infromací schyluje k prodeji lesa kolem bývalého břevského kempu, zastupitelstvo schválilo, že se bude o tyto pozemky ucházet. Domníváme se, že lesy v okolí Hostivice by měly zůstat ve státním vlastnictví, což garantuje určitou úroveň odborné péče. Pokud však bylo rozhodnuto o jejich prodeji, pak je nejvhodnější z ohledu zajištění jejich rozumného využívání, aby se dostaly do majetku města.

 

Zastupitelstvo neblaze zaměstnává legislativní smršť provozovaná našimi zákonodárci. Usnesení a další dokumenty se musí neustále přizpůsobovat měnícím se předpisům. Na tomto zasedání byla změnou nařízení vlády vyvolána změna usnesení o odměnách zastupitelům a novelou zákona o místních poplatcích pak změna městských obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích. Přestože tyto vyhlášky byly připraveny v srpnu 2010, ani ministerstvo vnitra, se kterými byly návrhy projednány, je nedokázalo připravit na změny způsobené nabytím účinnosti daňového řádu…

 

 

Zpět na hlavní stranu