Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 4/2011

konanému 21. února 2011

 

Únorové zasedání svolal starosta účelově k projednání dvou bodů, v nichž nedosáhla koalice shody.

 

Nejprve se projednával záměr revitalizace Litovického potoka. Jeho příprava probíhala dlouhodobě od roku 2005 bez většího zájmu většiny zastupitelů. Protože to je hlavní investiční akce, které se věnuje místostarosta, byla podle našeho soudu vybrána jako protipól ke sporům o rekonstrukci Sokolovny. Na zasedání byl podrobně vysvětlen záměr tak, jak dosud v historii města nebyla projednávána žádná investiční akce, přesto byla zjevná nechuť k této akci ze strany zastupitelů ČSSD. Nakonec se podařilo nalézt návrh usnesení, které umožňuje pokračovat v celé akci a pro které byli ochotni hlasovat všichni přítomní zastupitelé. Záměru věnujeme samostatnou stránku.

 

Druhou a původně hlavní diskutovanou akcí byla rekonstrukce Sokolovny. Mylně jsme se domnívali, že první projednání revitalizace potoka, což je obecně známý projekt, přispěje k lepšímu průběhu zasedání. Místo toho se potoku věnovala obrovská pozornost a rozprava k rekonstrukci Sokolovny už se pak točila jen kolem předpokládaných nákladů. Nenašli jsme již dostatek sil k diskusi o významu budovy a jejím předpokládaném využívání, přestože jsme předtím věnovali hodně času přípravě několika alternativních studií rekonstrukce Sokolovny. Nakonec tedy získal podporu návrh zastupitelů za TOP 09, který vyjadřuje podmíněnou podporu rekonstrukci, pokud nepřekročí stanovenou hranici nákladů a který jsme nepodpořili. Záměru opět věnujeme samostatnou stránku.

 

 

Zpět na hlavní stranu