Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 5/2011

konanému 7. března 2011

 

Březnové zasedání bylo dlouhodobě plánováno ke schválení změny č. 2 územního plánu. Protože se protáhly závěrečné přípravy tohoto kroku, hlavním bodem se nakonec stalo přijetí úvěru na stavbu pavilonu A základní školy U Zámecké zdi. Šlo již o schválení výsledku výběrového řízení na poskytovatele úvěru, který byl bez obtíží schválen. Stavba školy již probíhá a její dokončení před začátkem dalšího školního roku je společným cílem.

 

Oproti době před několika lety proběhlo zcela hladce projednání příspěvků zájmovým organizacím, které v minulosti vyvolávalo rozsáhlé debaty a patřilo k nejdéle projednávaným bodům. Jednoznačně se osvědčuje zavedení jasných pravidel, která jsme navrhli v roce 2007, a posuzování žádostí v hodnotící komisi.

 

Nejdelší čas na zasedání zabralo opět projednávání záměru revitalizace Litovického potoka. Podle usnesení z předchozího zasedání byl pozván projektant a dále odborník na revitalizace, aby podali vysvětlení k minule položeným otázkám. Bohužel se místo toho v zásadě opakovala minulá debata se stejnými připomínkami. I tentokrát však nakonec zastupitelstvo podpořilo pokračování příprav této akce. Velmi pozoruhodné byly připomínky některých zastupitelů, že po úpravě potoka stoupnou náklady na údržbu zeleně kolem potoka. Většina pozemků je již nyní v majetku města a některé pozemky nejsou udržovány prostě proto, že to jejich stav (členitost a svahy) neumožňuje. Kdo tedy odmítá náklady na údržbu, říká tím, že si nepřeje upravené centrum města.  Záměru je věnována samostatná stránka.

 

 

Zpět na hlavní stranu