Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 6/2011

konanému 19. dubna 2011

 

Na dubnovém zasedání, konaném netradičně v úterý, byly projednávány především změny územního plánu. Zastupitelé za H2006 byli přítomni v plném počtu.

 

Více než tři roky po rozhodnutí o pořízení změny č. 2 územního plánu došlo nyní na její závěrečné schvalování. Výsledek projednání byl takový, že jsme u žádné části změny nemuseli řešit dilema, zda ji schválit. Podobně zřejmě změnu vnímají i ostatní zastupitelé, protože rozhodnutí o jejím vydání bylo přijato jednomyslně.

 

Velmi překvapivě dopadlo schvalování zadání změny č. 3 územního plánu. O jejím pořízení rozhodli zastupitelé v lednu 2011, na základě tohoto usnesení schválili v březnu smlouvu o spolupráci se společností SEGRO, ale nyní po vystoupení zastupitele dr. Ratha, který se vyslovil proti změně, aby investorovi neusnadnil výstavbu dalších komerčních areálů podle platného územního plánu, pro schválení zadání hlasovali jen dva zastupitelé za H 2006, kteří vyhodnotili jako výhodné související okolnosti (umožnění faktického vzniku křižovatky na R6, která je důležitá pro budoucí obsluhu komerční zóny i Hostivice jako celku). Další dva zastupitelé za H2006, kteří se neúčastnili lednového zasedání, se zdrželi, protože u nich převážila nechuť k výstavbě další části komerční zóny, byť v souladu s nyní platným územním plánem. Další osud změny zatím není jasný.

 

Zastupitelstvo se zabývalo i průběhem volby členů finančního výboru v prosinci loňského roku, na který si stěžoval Ing. Jiří Pelc, náš dávný lídr ve volbách 2002, s nímž jsme se později názorově rozešli. Ministerstvo vnitra stížnost uznalo a přikázalo oznámit zastupitelstvu, že J. Pelc byl původně rovněž navržen za člena finančního výboru. Pokud by nikdo ze zastupitelů na základě této informace nenavrhl změnu složení výboru, byla by tím stížnost vyřízena. Aby se předešlo dalším pochybnostem o volbě, rozhodlo se zastupitelstvo odvolat všechny členy a znovu je volit jednotlivě. V této volbě byl výbor zvolen v původním složení. Hostivice 2006 nepodpořila kandidaturu J. Pelce (2 zastupitelé byli proti, 2 se zdrželi), protože nejsme přesvědčeni, že by J. Pelc ve výboru hájil pouze zájmy města.

 

 

Zpět na hlavní stranu