Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 8/2011

konanému 20. června 2011

 

Hlavním problémem červnového zasedání byla usnášeníschopnost. S hodinovým zpožděním oproti plánovanému začátku se sešel minimální počet zastupitelů potřebných k jednání a zasedání tak mohlo proběhnout. Z Hostivice 2006 se omluvila jen Markéta Mayerová ze závažných rodinných důvodů, ČSSD chyběli 2 zastupitelé z 5, TOP 09 2 ze 3, ODS 3 ze 4 a jediný zastupitel KSČM byl přítomen. Smutné je, že tato situace nastala, i když termín zasedání byl znám již od prosince.

 

Bez větších diskusí proběhlo schválení závěrečného účtu, rozpočtového opatření č. 2/2011 i další spíše drobnější záležitosti. Schváleno bylo i vyjádření k posudku EIA záměru nové vzletové a přistávací dráhy letiště Praha-Ruzyně. Na přípravě tohoto vyjádření spolupracovali členové komise rozvoje a životního prostředí, celkově je však zájem hostivických občanů o tuto problematiku překvapivě malý.

 

Na malém počtu zastupitelů se zadrhl jediný bod programu – prodej budovy Klokánku provozovateli tohoto zařízení – občanskému sdružení Fond ohrožených dětí. Zastupitelka za ODS A. Kolací vysvětlila, že pro prodej nechce hlasovat, neboť jde podle jejího názoru o nedostatečně prodiskutované zásadní rozhodnutí, pro které je přítomno málo zastupitelů a občanů. Za toto vystoupení se jí dostalo nejen věcných polemik, ale i emotivního osobního útoku od dr. Kudrny. Návrh následně nezískal dostatečný počet hlasů. Prodej Klokánku jednoznačně podporujeme. Starostovi se podařilo dojednat podmínky výhodné pro město i pro FOD. Klokánek má dlouholetou nájemní smlouvu do roku 2023 a je přestavěn tak, že jeho případné využití pro potřeby města po skončení nájemní smlouvy by znamenalo vysoké náklady na další přestavbu. Kromě toho kupní cena je vyšší, než by město získalo za celou dobu dvacetiletého nájmu. S postojem A. Kolací se tedy neshodujeme a věříme, že na dalším zasedání bude prodej schválen. Musíme se však ohradit proti nevěcnému způsobu jednání a osobnímu napadání, se kterým nesouhlasíme. Tento nesouhlas jsme vyjádřili i na zasedání.

 

V diskusi se ohradil pan Jelínek proti změně stavby fontány na Husově náměstí na vodotrysk, o kterém se dozvěděl jako dárce jako o hotové věci až z Hostivického měsíčníku. Považujeme za nutné zdůraznit, že stavba není akcí města, ale občanského sdružení Hostivická kašna, které zastupují starosta J. Kratochvíl, radní P. Tomšů a hejtman D. Rath.

 

Jiří Kučera

 

Zpět na hlavní stranu