Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 13/2012

konanému 25. června 2012

 

Zastupitelstvo se 25. června sešlo poprvé poté, co v květnu policie zadržela krajského hejtmana a hostivického zastupitele D. Ratha a obvinila ho z přijetí úplatku. Vzhledem k předpokládanému velkému zájmu novinářů a možnému zájmu občanů jsem svolal zasedání do Sokolovny, kam se vejde více lidí, než do zasedací místnosti na radnici. Zasedání však proběhlo v klidu a bez větších kontroverzí.

 

Protože se D. Rath vzdal mandátu zastupitele města, nastoupila na jeho místo náhradnice z kandidátky ČSSD V. Gráčová, která v úvodu zasedání složila slib.

 

Významným tématem byla volba nového radního za P. Tomšů (předsedy hostivické ČSSD a asistenta D. Ratha), který rezignoval na svou funkci. Zvolena byla V. Gráčová, tuto volbu podpořili tři ze čtyř zastupitelů H2006. Přestože jsme v mezičase zvažovali i podporu jiných kandidátů, ukázalo se, že volba radní za ČSSD je jedinou možností, jak zachovat fungující radu a neuvést zastupitelstvo do velkých otřesů, které by nebyly ku prospěchu Hostivice. Při jednáních se bohužel ukázalo, že některé strany v zastupitelstvu jsou poměrně rozpolcené a jejich zastupitelé nezastávají jednotné postoje. Přes jednoznačný průběh volby mám pocit, že průběh jednání o novém členovi rady přinesl nelibé pocity některých ostatních stran k H2006 a ani uvnitř H2006 nebyl zvolený postup přijat jednoznačně.

 

V diskusi přednesla A. Kolací jménem ODS návrh na zadání auditu prověřujícího nezávisle průběh zadávání veřejných zakázek v Hostivici. Tento návrh byl vyvolán pochybnostmi po zatčení D. Ratha, byl však předložen v nepřipravené podobě. Návrh směřoval k tomu, aby kontrolu zadala rada města, jejíž činnost ale vlastně měla být kontrolována. Zároveň nebylo zřejmé, kolika akcí se má audit týkat a kolik by stál. Hlasovalo se proto o návrhu, aby rada města zajistila výběrové řízení na zpracovatele auditu s tím, že podle výše nákladů a dalších okolností pak rozhodne zastupitelstvo, zda bude audit zadán. Návrh jsme podpořili, ale těsně neprošel. Podporou návrhu jsme nevyjádřili pochybnost o průběhu výběrových řízení, ale ochotu prokázat správnost dosavadního postupu.

 

Naproti tomu bylo přijato usnesení, aby kontrolní výbor prověřil, zda bylo vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci Sokolovny v souladu s usneseními zastupitelstva. Zastupitelstvo se v únoru 2011 usneslo, že vlastní podíl na rekonstrukci nemá překročit 10 milionů Kč. Protože získaná dotace činí cca 19,5 milionu Kč, budí vypsané (a před zasedáním z formálních důvodů radou města zrušené) výběrové řízení s předpokládanou hodnotou díla 42 milionů Kč bez DPH pochybnost o souladu s uvedeným usnesením.

Jiří Kučera

 

Zpět na hlavní stranu