Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 14/2012

konanému 16. července 2012

 

Zasedání zastupitelstva 16. července bylo svoláno mimo plán zasedání, aby mohlo být zastupitelstvem schváleno podání žádosti o dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod do 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Návrh byl přijat, ale překvapivě pro něj nehlasoval starosta. Svůj postoj vysvětlil až v diskusi, nehlasoval kvůli pochybnostem o správnosti zvoleného řešení. Toto řešení však bylo zvoleno na základě doporučení Technických služeb Hostivice jako provozovatele kanalizace. Pochopení pro toto řešení snižuje zejména postup projektanta, protože odhad nákladů podle projektu významně narostl oproti vstupní studii, zejména proto, že projekt předpokládá rekonstrukci nebo dostavbu většího množství objektů.

 

Následující diskuse se zvrhla v obviňování H2006 za vyvolání změny ve složení rady města. Bylo nám kladeno za vinu, že jsme z nepochopitelných důvodů donutili P. Tomšů k rezignaci. Ve skutečnosti jsme P. Tomšů na neveřejné schůzce informovali, že nemá důvěru H2006 a že nemůžeme garantovat jeho setrvání ve funkci na červnovém zasedání zastupitelstva. P. Tomšů se na základě této informace rozhodl rezignovat. Na předchozím zasedání k této věci neproběhla žádná rozprava, snad pro nepřítomnost pana Tomšů, spíše však s ohledem na přítomné novináře. Nyní tedy zaútočili (bývalí) představitelé ČSSD, ale i L. Kudrna (KSČM) na zastupitele H2006. K vyhrocení přispělo snad i to, že část debaty o změnách v radě proběhla za starostovy dovolené, což však bylo způsobeno neodložitelným termínem zasedání zastupitelstva. Za korektní vyjádření děkuji P. Hrbkovi (radnímu za TOP 09). I když jsme na řešení situace neměli stejný názor, P. Hrbek nezaujatě vysvětlil průběh, jak ho byl svědkem. Jsme připraveni vést debaty o rozvoji města, na něž mohou mít zastupitelé různé pohledy, ale odmítáme osobní útoky a napadání. Z tohoto pohledu oceňuji odchod některých zastupitelů, kterým podle mého názoru vyjádřili svůj názor na způsob jednání, i když tento krok nebyl v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.

Jiří Kučera

 

Zpět na hlavní stranu