Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 16/2012

konanému 10. prosince 2012

 

Zasedání zastupitelstva 10. prosince 2012 bylo posledním v tomto roce a proto i tím nejdůležitějším bodem programu byl rozpočet na rok 2013. Zastupitelstvo probíhalo vcelku poklidně až na několik ožehavějších témat, mezi které kupodivu nepatřil rozpočet. Mimo tradičně velké množství drobných majetkových záležitostí, jako jsou různé prodeje a koupě pozemků, šlo o následující body:

 

- Volba nového člena finančního výboru. Byl navržen pouze jeden kandidát, kterého většina zastupitelstva nezvolila. Z tohoto důvodu finančnímu výboru stále chybí jeden člen a hledá se někdo, kdo by zde byl ochoten pracovat. Pokud o někom víte či se chcete přihlásit, máte možnost.

 

- Dohoda o spolupráci s okolními obcemi při zajištění školní docházky. Během projednávání tohoto bodu se strhla diskuse o současném a budoucím vytížení školy, ve které se ukázalo, že kapacita školy není zas tak velká, jak se zdálo, a že bude v blízké budoucnosti pravděpodobně brzy naplněna. Blíže se tímto tématem zabývala i školská rada a ukazuje se, že je nutno tento potenciální problém začít řešit, hlavně ve vztahu k okolním obcím a gymnáziu, které částečně využívá prostory školy. Toto téma bude podrobněji zpracováno v připravovaném programu rozvoje.

 

- Program rozvoje a průzkum veřejného mínění k záměrům výstavby v Hostivici. Zde došlo k bouřlivé diskusi o tom, jak zjistit mínění obyvatel Hostivice, a zda podle něj potom upravovat rozvoj města. V návrhu bylo zaplatit průzkum veřejného mínění, během diskuse padly i návrhy na městské referendum. Obecně si myslím, že znát názor obyvatel je jistě přínosné, rozhodně však nechceme rozhodovat pouze na základě tohoto názoru. Rozhodnutí o stavebním vývoji města musí být vždy komplexní a brát v potaz i veškeré urbanistické návaznosti, navazují vybavenost a technickou infrastrukturu. Proto považujeme návrh na průzkum veřejného mínění za zbytečné vyhazování peněz, a to zvláště v případě, kdy během diskuse padl návrh představitelů investiční společnosti PPF, že by průzkum veřejného mínění zaplatila. Výsledek předchozího dotazníkového šetření k názoru občanů na rozvoj města byl vzat na vědomí, analytická část plánu rozvoje (v podstatě analýza stávajícího stavu města) zatím nebyla projednána.

 

- Jak jsem se již zmínil, rozpočet byl schválen bez větších problémů.

 

- Posledním sporným bodem byla diskuse o stavu podání dotace na ČOV (dotace byla vyřazena na základě chybné interpretace vyjádření ČIŽP, město podalo námitku) a možností, jak financovat výstavbu ČOV z vlastních prostředků. Možností je několik a rada je má za úkol zpracovat. Při tomto bodu se jako obvykle znovu objevilo mnoho názorů a i nepřesných informací o tom, co kdo všechno "zkazil" a jak už mohla být ČOV "dávno postavena" a podobně, z rozpravy však vyplynulo několik podnětných návrhů, kterými se bude rada zabývat, a na některém dalším zastupitelstvu bychom měli rozhodnout o tom, jak s výstavbou dále pokračovat.

 

- V závěrečné diskusi se neobjevilo nic podnětného. Zazněl i názor, že revitalizace potoka je zcela zbytečná, což rozhodně nesdílíme.

 

Pavel Hosenseidl

 

Zpět na hlavní stranu