Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 18/2013

konanému 25. března 2013

 

Zasedání řešilo spíše drobnější záležitosti.

 

Při kontrole plnění usnesení jsem upozornil na nesplněný úkol kontrolního výboru prověřit, zda bylo dodrženo usnesení zastupitelstva týkající se nákladů na rekonstrukci Sokolovny. Protože úkol byl uložen již v červnu 2012 a dosud není výsledek, ztrácí úkol význam. Po tak dlouhé době už stejně zastupitelstvo nebude moci s výsledkem šetření rozumně naložit, ať už by byl výsledek jakýkoliv. Zastupitelstvo se usneslo, že úkol zatím nezruší, ale stanovilo termín k jeho splnění. Můj návrh nesměřoval ani tak na akci rekonstrukce Sokolovny, ale upozorňoval na nedostatky v činnosti kontrolního výboru. Zastupitelstvo k úkolu prověřit Sokolovnu přidalo úkol prověřit přípravu rekonstrukce čistírny odpadních vod, což je investice, které se kromě Technických služeb Hostivice jako provozovatele věnuji především já.

 

Nová vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci rušivých činností zachovává osvědčený způsob regulace, pouze byly změněny některé formulace tak, aby odpovídaly novelizovanému znění přestupkového zákona. Omezení hlučných činností v neděli a o svátcích ráno a večer zajišťuje potřebný klid po část dne, ale zároveň zbytečně neomezuje občany, kteří si potřebují doma udělat nějaké práce.

 

Sáhodlouhé neplodné diskuse k rozdělování příspěvků organizacím v dřívějších letech vedly v roce 2007 ke schválení jednoznačných pravidel. Významně to pomohlo ke zjednodušení rozpravy na zasedání zastupitelstva, protože návrhy jsou připraveny společně několika komisemi. Tentokrát se o příspěvcích vedla větší rozprava, než bylo po zavedení pravidel zvykem, někteří zastupitelé zeširoka rozebírali své zkušenosti a dojmy s některými organizacemi, ale nakonec se zastupitelstvo shodlo, že bude respektovat doporučení hodnotící komise.

 

Při projednávání rozpočtového opatření č. 3/2013 vzbudila největší pozornost částka za demolici bývalé videopůjčovny vedle fary a záchodků za domem služeb. Osobně jsem přesvědčen, že Technické služby Hostivice vybrali zhotovitele řádně a cena je tedy odpovídající, ale je pravdou, že tento názor nesdílejí všichni členové našeho sdružení.

 

Zasedání zakončila dlouhá diskuse o přípravě programu rozvoje a o případné výstavbě na Břvích. Ani k jedné záležitosti, které spolu velmi úzce souvisejí, nebylo přijato žádné usnesení. Názor Hostivice 2006 je dlouhodobě zcela jasný: vymezení dalších rozvojových ploch kolem Břvů, tedy u Hostivických rybníků, považujeme za špatné a rozhodně jsme proti němu. Naopak věříme, že se podaří dokončit a schválit program rozvoje, který by se stal prvním strategickým plánem v historii města.

 

Jiří Kučera

 

Zpět na hlavní stranu