Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 19/2013

konanému 29. dubna 2013

 

Zasedání „nad plán“ bylo svoláno hlavně kvůli rozhodnutí, jak pokračovat s rekonstrukcí čistírny odpadních vod. Zastupitelé měli k dispozici další posudek, tentokrát od Asociace pro vodu ČR (CzWA), která sdružuje přední odborníky v oboru čistírenství, a dále vyjádření Technických služeb Hostivice jako provozovatele. Posudek CzWA v zásadě shrnul výhody a nevýhody dvou nabízejících se řešení, ale žádné z nich neoznačil za výrazně lepší nebo naopak za nepoužitelné. Debata je trochu zúžená, tak aspoň v tomto komentáři upozorním, že možných řešení zvýšení kapacity čistírny existuje nekonečně mnoho, ale zastupitelstvo se rozhodovalo jen mezi dvěma variantami, které byly v průběhu doby více rozpracovány, tj. mezi rozšířením čistírny o další moduly Simplex podobné tomu, který již v čistírně je – podle brněnského dodavatele této rakouské technologie OMS se řešení říká „Walter“ – a řešením s membránovou separací kalu, které je méně náročné na stavební objekty, ale vyžaduje více technologických prvků – toto řešení navrhly a prosazují TSH jako provozovatel. V dlouhé rozpravě dokonce zazněla obava, zda by rozhodnutí nemohlo ovlivnit ještě starý spor s firmou Ingos, která měla čistírnu dostavět původně (město zaplatilo firmě několik milionů za to, že byla smlouva v roce 2007 vypovězena). Zastupitelstvo nakonec záležitost nerozhodlo, ale vyžádalo si právní posudek ke sporu s Ingosem a další podklady od TSH.

 

Dalším významným bodem bylo schválení závěrečného účtu. Protože jde vlastně o potvrzení toho, jak město hospodařilo v předchozím roce, závěrečný účet pouze konstatuje, co se skutečně stalo, a hospodaření probíhalo podle schváleného rozpočtu, byl závěrečný účet schválen bez komplikací.

 

V roce 2011 zastupitelstvo schválilo vyhlášku zakazující provoz výherních automatů, kterou jsme v zásadě iniciovali. Nyní dostalo zastupitelstvo podnět k přehodnocení vyhlášky od největšího provozovatele těchto přístrojů v Hostivici. Zastupitelé za Hostivici 2006 se domnívají, že zákaz těchto přístrojů byl správný, a jsme rádi, že stejný názor mají i ostatní členové zastupitelstva.

 

Jiří Kučera

 

Zpět na hlavní stranu