Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 20/2013

konanému 17. června 2013

 

Na červnové zasedání zastupitelstva zařadil starosta do návrhu programu bod o záměru výstavby na Břvích, kde dlouhodobě zastáváme názor, že by investorovi nemělo být vyhověno. Protentokrát se záležitost vyřešila tím, že starosta v úvodu stáhla tento bod z programu.

 

Hlavním tématem tohoto zasedání tedy byla opět rekonstrukce čistírny odpadních vod. Technické služby Hostivice nabídli všem zastupitelům exkurzi na lokalitu, kde funguje jimi navrhované řešení. Je smutné, že ze 17 zastupitelů se exkurze zúčastnili jen 2 – kromě mě jen pan Králík. Rozprava byla opět velmi dlouhá, ale tentokrát konečně padlo rozhodnutí, že se bude realizovat varianta s membránovou separací kalu. Toto usnesení podpořili všichni 4 zastupitelé zvolení za Hostivici 2006, celkem pro návrh hlasovalo 13 zastupitelů. Jsem rád, že bylo zvoleno řešení, které má stavební povolení a které ze všech zamýšlených variant lze realizovat nejrychleji.

 

Zastupitelstvo projednalo přehled aktuálního stavu dotačních akcí a vzalo na vědomí, jak bude přechodně vyřešeno provozování Sokolovny po rekonstrukci, protože ke změně provozovatele z původně zamýšlených Technických služeb Hostivice na k tomu účelu zřízené Městské kulturní středisko Hostivice je potřeba souhlas poskytovatele dotace.

 

Bylo schváleno několik prodejů pozemků. Ve všech případech jde o pozemky, které pro město nemají význam a spíše funkčně patří k jiným nemovitostem.

 

Při kontrole plnění usnesení se ukázalo, že kontrolní výbor ani v novém termínu nepředložil zprávu k rekonstrukci Sokolovny. Úkol byl zrušen, protože jeho splnění již nemá smysl.

 

Jiří Kučera

 

Zpět na hlavní stranu