Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 22/2013

konanému 4. listopadu 2013

 

Na 4. listopadu bylo již podruhé v tomto roce svoláno zasedání zastupitelstva, které nebylo obsaženo v původním plánu. Důvodem bylo hlavně projednání a schválení programu rozvoje města, protože město nezískalo dotaci na rekonstrukci ulic Jiráskovy a Železničářů z ROPP Střední Čechy a body v hodnocení chyběly hlavně za neschválený program rozvoje. Návrh programu rozvoje byl předložen ve dvou variantách. Jedna z nich se zaměřuje na zkvalitňování toho, co v Hostivici je, a neuvažuje další plošný rozvoj zástavby nad rámec současného územního plánu. I tato varianta znamená, že v nejbližších letech může počet obyvatel narůst ještě asi o 3 000 lidí. Toto je varianta, kterou dlouhodobě prosazuje Hostivice 2006. Druhá varianta spočívá v umožnění rozvoje zástavby na dalších plochách, kde v současné době územní plán neumožňuje stavět. V takovém případě by počet obyvatel Hostivice rostl ještě mnohem výrazněji. O obou návrzích se opět dlouze debatovalo a nakonec byla, snad pod vlivem blížícího se termínu pro podání žádosti o dotaci, většinou jediného hlasu schválena námi podporovaná varianta.

 

Zastupitelstvo schválilo navýšení poplatku za odpad od příštího roku o 100 Kč na poplatníka. Není to zrovna populární opatření, ale i po tomto navýšení město za provoz systému nakládání s odpady zaplatí o cca 2,5 mil. Kč ročně víc, než se vybere na poplatku.

 

Iniciovali jsme rovněž přípravu projektu na obnovu spadlé kapličky č. 18 na poutní cestě z Prahy do Hájku. Naléhavější by bylo samozřejmě opravit stojící, ale zchátralou kapli ve směru na Prahu, ale zde řešení blokuje to, že kaple stojí na pozemku Ředitelství silnic a dálnic, které je tam jejím vlastníkem. Město již dlouho jedná o řešení vlastnických vztahů, ale výsledek není v dohledu. Proto byla připravena oprava jiné kaple a doufáme, že se na ni podaří získat dotace ze Středočeského kraje. Kolem spadlé kaple vede cyklostezka, kterou bude kraj obnovovat, tak by snad obnova sousedící kaple mohla najít podporu.

 

Jiří Kučera

 

Zpět na hlavní stranu