Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 24/2014

konanému 20. ledna 2014

 

Lednové zasedání zastupitelstva se tradičně věnuje dvěma rozpočtovým opatřením: poslednímu k předchozímu roku a prvnímu k současnému roku. V tom novém byly navýšeny výdaje o přebytek loňského hospodaření a tím se podařilo vyčlenit prostředky na všechny plánované a připravované investiční akce, když běžné výdaje a některé investiční akce byly vyřešeny již původním rozpočtem.

 

Zastupitelstvo se vrátilo k financování Městského kulturního střediska Hostivice. Kromě vyžádané analýzy nákladů a srovnání s předchozími roky se zastupitelům představil i nový zastupující ředitel pan Černý. Udělal dobrý dojem na zastupitele za Hostivici 2006 a soudím, že i na ostatní. Pevně věřím, že se činnost MKSH bude rozvíjet a za čas bude MKSH považováno za nedomyslitelnou součást Hostivice.

 

Zastupitelstvo schválilo nový svůj jednací řád. Oproti předchozímu došlo ke zpřesnění některých pasáží tak, aby byly jednoznačnější a odpovídaly zavedené praxi. Největší změnou bylo zjednodušení zápisů, protože sestavení zápisu, který obsahuje v podstatě všechny pronesené myšlenky i okrajové poznámky, je velmi náročné. Nově budou zaznamenávána jen diskutovaná témata a zásadní připomínky.

 

Na tomto zasedání město darovalo TJ Sokolu Hostivice pozemky tvořící část areálu stadionu. Jde vlastně o druhou část směny pozemků u Sokolovny za pozemky na stadionu. Jsem velmi rád, že vstřícnost TJ umožnila toto řešení, díky kterému bylo mj. koncem loňského roku možné požádat o dotaci na rekonstrukci venkovních sportovišť u Sokolovny.

 

V diskusi bylo opět upozorněno na slabé výsledky práce kontrolního výboru. Věřím, že TOP 09, která nominovala předsedu výboru pana Šefranku, napomůže tomu, aby výbor fungoval lépe.

 

Jiří Kučera

 

Zpět na hlavní stranu