Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 25/2014

konanému 24. března 2014

 

Na tomto zasedání byl přítomen i náčelník místního policejního oddělení pan Maršálek a diskutovalo se o bezpečnosti v Hostivici, hlavně o kontrole rychlosti na Litovické ulici. Jde o tradiční téma účastníka zasedání pana Procházky, který také náčelníkovi vytkl způsob práce zdejšího oddělení. Diskuse však neměla žádný zásadní výsledek, pouze náčelník přislíbil zvýšenou kontrolu. K té skutečně došlo v následujících dnech, kdy policie důsledně kontrolovala nákladní auta projíždějící Litovickou ulicí a firma vyvážející dřevo vytěžené u Hostivických rybníků si musela na radnici obstarat potvrzení, že opravdu dřevo těží u rybníků a je tedy dopravní obsluhou.

 

Zástupci Letiště Praha, a. s., připravili prezentaci výsledků studie protihlukového valu. Poté, co bylo s městem předjednáno umístění valů v největším možném rozsahu, odborníci spočítali jeho účinek a zjistili, že hluk utlumí jen zanedbatelně. Bylo proto dohodnuto ustavení pracovní skupiny, kde budou zástupci města i letiště, která bude hledat nejvhodnější uspořádání valů.

 

Navržena byla změna zřizovací listiny MKSH. Zastupující ředitel pan Černý navrhl doplnění dalších činností do zřizovací listiny a přejmenování organizace tak, aby bylo možné lépe využít některé dotační programy. Rozvoj jiných činností by pak mohl podpořit hlavní aktivity, pro které bylo MKSH zřízeno a které jsou i nadále pro město jako zřizovatele ty hlavní. Mezi zastupiteli Hostivice 2006 jsme se o tomto návrhu bavili, ale špatně jsme si porozuměli v tom, jaké kdo zastává názory, takže poprvé za dobu našeho působení v zastupitelstvu dva naši zastupitelé nehlasovali pro návrh, aniž by to předkladatelé čekali, a návrh o jediný hlas nebyl schválen. (Záležitost byla vyřešena upraveným návrhem na dalším zasedání.)

 

V diskusi představil pan starosta záměr společnosti Litov na zástavbu pozemků u Břví, v návaznosti na Sobín. Protože takový záměr jde proti vizi budoucí podoby Hostivice schválené v programu rozvoje města, věříme, že ho zastupitelstvo odmítne. Na tomto zasedání se o něm nehlasovalo.

 

Jiří Kučera

 

Zpět na hlavní stranu