Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 27/2014

konanému 16. června 2014

 

Poněkud se zkomplikovalo projednání zprávy, jak je naplňován program rozvoje. Jeho schválením se zastupitelé zavázali, že tento dokument budou pravidelně vyhodnocovat, obvykle v pololetí. Zpracované vyhodnocení konstatovalo, že program je postupně naplňován (někde více, někde méně – podrobné vyhodnocení je zveřejněno na městských stránkách) a že ho není třeba aktualizovat. Velkým a nemilým překvapením pro mě byl dopis od RNDr. Gregara, který zastupuje nového vlastníka pozemků po PPF. Dopis přečetl pan starosta a kromě něj ho předem obdržel pouze předseda kontrolního výboru pan Šefranka. Dopis zpochybnil způsob schválení programu rozvoje a požadoval po zastupitelstvu, aby schválilo zadání jeho aktualizace podle shromážděných připomínek vlastníků pozemků. Naštěstí se mi podařilo vysvětlit, že oba návrhy – původní v podkladech a nový z dopisu – nemohou být schváleny oba, protože se vzájemně popírají. Vyhodnocení programu rozvoje bylo nakonec schváleno (opět jen nejtěsnější možnou většinou, což je u základního strategického dokumentu města velmi smutné) a zastupitelstvo přijalo i usnesení, že pan starosta je pověřen shromažďovat podněty k aktualizaci programu rozvoje. Pro tento návrh jsem nehlasoval, protože ho považuji za zbytečný. Starosta jako statutární orgán musí automaticky přijmout každý podnět a nepotřebuje k tomu pověření zastupitelstva.

 

Už na více zasedáních zastupitelstva se mluvilo o řešení nedostatečné kapacity školky. Nyní vznikl z našeho pohledu až neuvěřitelný návrh: za změnu územního plánu na Břvích v místech, kde se nyní nesmí stavět (v ochranném pásmu přírodní památky) postaví školku městu investor, firma Litov. Předložil jsem po dohodě s ostatními zastupiteli za Hostivici 2006 protinávrh, aby byl schválen vytipovaný pozemek v ulici Čsl. armády pod vysílačem (bývalý autobazar), aby zastupitelstvo uložilo připravit projekt na tuto školku a aby na projekt vyčlenilo potřebné prostředky. Od některých zastupitelů byl tento návrh zkritizován, že neřeší financování stavby. Bez projektu však není možné ani požádat o dotaci, pokud by se naskytla příležitost – a vypsání dotací na školky je na spadnutí. Tento protinávrh nebyl schválen a naštěstí nebyl schválen (o jediný hlas) ani původní návrh zahájit změnu územního plánu za příslib školky. Jmenovité hlasování je uvedeno v zápisu – všichni zastupitelé za Hostivici 2006 podpořili výstavbu školky a potřebné kroky k tomuto cíli a hlasovali proti tomu, aby se tak stalo za cenu změny územního plánu a zastavení břevského okolí. Nakonec bylo na návrh našeho zastupitele Pavla Hosenseidla schváleno aspoň to, že školka by měla vzniknout na uvedených pozemcích u Jenečka.

 

Jiří Kučera

 

Zpět na hlavní stranu