Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 28/2014

konanému 15. září 2014

 

Poslední zasedání zastupitelstva v tomto volebním období bylo ve znamení souhrnných zpráv o aktuálním stavu (rozbor hospodaření za 1. pololetí, zpráva o stavu jednotlivých dotačních akcí, zpráva o stavu jednání s letištěm o protihlukovém valu, …), ale řešilo i některá důležitá témata. Jedním z důležitých bylo poskytnutí záruky města za úvěr TSH na rekonstrukci čistírny odpadních vod. Protože se nepodařilo získat dotaci, musí město, resp. jím zřizovaná organizace stavbu financovat částečně z rozpočtu města, částečně z úvěru. Zastupitelé tento návrh po drobném formulačním doplnění usnesení jednomyslně schválili.

 

Zasedání probíhalo svižně až na rozpravu k návrhu plánovací smlouvy se společností doma Praha, s. r. o. Smlouva upravuje podmínky pro výstavbu obytného souboru Bažantnice, tedy pozemků bývalého Plynostavu a bývalé pekárny u Okrajové ulice. Doposud všechny plánovací smlouvy schvalovala rada města a zastupitelstvo schválilo pouze dodatek, kterým se řešily převody nemovitého majetku, jež jsou mu vyhrazeny. Zastupitelé celkem oprávněně dříve připomínali, že je jim předkládán ke schválení pouze závěrečný úkon a že nemohou ovlivnit již schválenou celkovou dohodu, takže jsou v zásadě stavěni před hotovou věc. V tomto případě tedy byl předložen k projednání kompletní návrh smlouvy. Ukázal se však jiný problém – rozeběhla se rozsáhlá debata o řadě formulací uvedených ve smlouvě, která brzy ztratila na přehlednosti. Někteří zastupitelé vyjadřovali pochybnost, zda je smlouva vůbec dobře vyjednána. Zdálo se, že návrh směřuje k odložení a přepracování, ale tento záměr nebyl schválen, takže po řadě dalších odboček a dohadů zastupitelé hlasovali pro drobně upravený původní návrh. Tento návrh byl nejtěsnější možnou většinou schválen, naši 4 zastupitelé návrh podpořili. Smlouva upravuje podmínky, za jakých může firma na uvedených pozemcích stavět (propojení Okrajové ulice do Olivové, což by mohlo částečně odlehčit Sadové ulici, chodník k Jabloňové ulici, dovybavení blízkého hřiště, příspěvek na rekonstrukci čistírny), a zároveň stanoví, jak město prodá některé pozemky v lokalitě a naopak jiné s komunikacemi od investora po dokončení stavby bezúplatně převezme.

 

V diskusi se jeden z občanů (a kandidát do nového zastupitelstva) pokusil upozornit na zdánlivý rozpor mezi zastupiteli Hostivice 2006, když radní Pavel Hosenseidl a zastupitelka Markéta Mayerová kritizovali stav továrny DFI a nedávný únik nebezpečného styrenu do dešťové kanalizace. Pavel Hosenseidl vysvětlil, že kritika nesměřuje proti radnici, ale proti malým možnostem města a poměrně malé ochotě orgánů státní správy řešit takový problémový provoz uvnitř obytné zástavby.

 

Jiří Kučera

 

Zpět na hlavní stranu