Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

KOMENTÁŘ: Golf park Hostivické rybníky?

 

Developeři mají zvláště vyvinutý talent vybírat pro své projekty zajímavé, lákavé názvy. To je i případ i společnosti PPF Real Estate, která dopisem rozneseným v prosinci do schránek občanům po Hostivici představila svůj projekt nazvaný Golf park Hostivické rybníky.

Dopis uvádí výhody, které má projekt přinést Hostivici: vyčištění rybníků, vyřešení problémů s bývalým břevským kempem, příspěvek na zvýšení kapacity čistírny odpadních vod, školka a obchod na Břvích… Je pravda, že silný investor typu PPF může svými penězi přispět k řešení některých místních problémů, ptejme se však, za jakou to bude cenu.

Hostivice prošla v minulých letech bouřlivým rozvojem, se kterým se dosud vyrovnává. Kapacita školky i přes přístavbu nestačí, dostavba školy zadlužila město na příštích 10 let, dosud se nepodařilo zvýšit kapacitu čistírny odpadních vod a ani jednotliví zájemci si proto nemohou stavět své rodinné domy. „Původní obyvatelé“ a majitelé novostaveb se dosud plně nesžili, společenské dění v Hostivici není na úrovni odpovídající velikosti mnohého okresního města, ale je poznamenáno masivním dojížděním za prací v Praze. Ani tak stavební rozvoj neskončil. Rozbíhá se výstavba na poli Ke Stromečkům a územní plán obsahuje další dosud nevyužité rozvojové plochy pro bydlení v Okrajové ulici (bývalý Plynostav), mezi Modřínovou a Kaštanovou ulicí, od Platanové ulice ke Komenského ulici, v Jenečku, u litovické tvrze, na Břvích, v bývalé drůbežárně pod Chrášťanskými vrchy (zde považuji vymezení plochy pro bydlení, kde má podle platného územního rozhodnutí bydlet až 1 300 lidí, za velkou chybu, přestože jsem změnu využití ze zemědělské výroby na bydlení sám původně podporoval) i jinde. Útlum výstavby, při kterém by organismus města vstřebal předchozí překotný rozvoj, tedy nejspíš nehrozí.

Za této situace přichází PPF Real Estate s dalším rozvojovým projektem na Břvích, pro který chce prosadit změnu územního plánu. Jeho mohutnost si uvědomíme srovnáním s jiným záměrem: všechny tři pozemky, na kterých se má stavět, mají výměru asi 26,5 ha, což zhruba odpovídá celé Vilové čtvrti, tedy lokalitě mezi litovickou tvrzí a ulicí Čsl. armády, kterou zastavoval Central Group – vůbec největší hostivické rozvojové lokalitě. Podle investora má mít jeho břevský projekt výrazně vyšší podíl zeleně a nižší zastavěnost, ale i tak velikost projektu ohromuje. V nových rodinných i bytových domech by mělo bydlet asi 700 lidí. Považuji za nejisté, jak se Hostivice s takovým dalším rozvojem dokáže vyrovnat.

Kromě těchto výhrad jsou pro mě zásadním problémem záležitosti ochrany přírody a krajiny. Jako celkem bezproblémové vnímám vlastní golfové hřiště, které má být umístěno na poli u Kaly, v ochranném pásmu přírodní památky Hostivické rybníky. Takové využití připouští i stávající územní plán. Z hlediska ochrany přírody je jedno, zda je pozemek polem, či intenzivně udržovanou zelení pro sport, golfové hřiště však poskytuje jistou záruku, že nebude snaha tyto pozemky zastavět. To samozřejmě platí za podmínky, že areál hřiště nebude oplocen, protože by se tak stal bariérou v prostupnosti krajiny pro zvěř i pro lidi. Naproti tomu umístění zástavby na jedny z nejúrodnějších místních polí od Břvů k Chýni, v těsném sousedství jedné z nejcennějších ploch Hostivických rybníků, bych považoval za zásadní chybu. První pozemek, který přiléhá ke Břvům, zároveň přímo navazuje na Břevskou rákosinu, zástavba druhého pak směřuje k propojení Břvů a Chýně. Zcela nepochopitelnou je pro mě snaha umístit další domy za Nekejcov, směrem k městské vodárně, do míst, kde má být vytvořena zcela oddělená enkláva nenavazující na stávající zástavbu. Všude, kde taková izolovaná zástavba v minulosti vznikla, vyvolala různé provozní problémy, proč ji tedy povolovat ještě jinde?

Možnost realizovat předložený projekt závisí na změně územního plánu, o které může rozhodnout jen zastupitelstvo. Prosím, sledujte, jak jednotliví zastupitelé naloží s programovým prohlášení rady města na období 2010–2014, ve kterém se píše: „Rada města nepodpoří vymezování nových zastavitelných území nad rámec stávajícího územního plánu.“

 

Jiří Kučera

Komentář byl zveřejněn v Hostivickém měsíčníku v lednu 2012

 

Zpět na hlavní stranu