Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

KOMENTÁŘ: Jak ušetřit při zadávání městských zakázek

 

 

Úsporné a přehledné hospodaření města je jistě v zájmu všech občanů. Pravděpodobně nejvíce peněz lze v rámci městského úřadu ušetřit při zadávání zakázek na výběrová řízení při poskytnutí dodávek, služeb či provedení stavebních prací. Obdobně tomu je i u příspěvkových organizací, jejichž je město zřizovatelem. V řadě měst a obcí se pro tyto účely osvědčilo stanovení zásad, jak postupovat při zadávání veřejných zakázek a zejména využití internetu při této činnosti.

Protože členové našeho sdružení H2006 jsou přesvědčeni, že podobné postupy by byly přínosem i pro Hostivici, využili jsme odborných zkušenosti našich členů v této oblasti a, s přihlédnutím k výše zmíněným zkušenostem jiných obcí, jsme připravili takovou směrnici i pro naše město. Směrnici jsme na konci srpna 2011 předložili k připomínkování našim koaličním partnerům, kterými jsou TOP 09 a ČSSD. Obě koaliční strany na náš návrh reagovaly, v nejbližší době se budeme snažit dosáhnout shody ve znění směrnice a její zavedení do praxe.

Protože zvýšení transparentnosti práce radnice a její otevřenost vůči občanům je i jedním z bodů našeho koaličního programového prohlášení, věříme, že směrnice bude brzy využívána městským úřadem v praxi. Jsme přesvědčeni, že naši iniciativu přivítají i zastupitelé z řad ODS a KSČM.

Pokusím se stručně vysvětlit, oč jde a v čem jsou hlavní přínosy navržené směrnice. Směrnice zavádí závazné postupy a zodpovědnosti zaměstnanců městského úřadu a vedení města při vypisování veřejných zakázek. Samozřejmě by nebylo praktické, kdyby tyto postupy byly stejné jak pro malé zakázky (např. do 30 000 Kč), tak pro zakázky větší. Proto je směrnice členěna dle částek, na které se zakázky vypisují.

O vypsání zakázky je veřejnost informována na internetu a přes internet může kdokoli kontrolovat její vyhodnocení a případně si i prohlédnout smlouvu uzavřenou s dodavatelem.

Využití internetu při zadávání zakázek má významný efekt i na zlevnění realizovaných zakázek. Součástí směrnice je povinnost obeslat určitý minimální počet potencionálních uchazečů o zakázku a kromě toho vypsání výběrového řízení včas oznámit i na webových stránkách města. Příležitost ucházet se o zakázku tak dostane více zájemců a důsledkem je, že větší a hůře ovlivnitelná konkurence nutí uchazeče nabízet nižší ceny.

Zavedení směrnice do praxe aparátu městského úřadu přinese, minimálně zpočátku, více práce a vyšší nároky na úředníky, kterých se vypisování veřejných zakázek týká. Její využití však bude mít nepochybně vliv na pokles výdajů města – jak ostatně ukazují zkušenosti např. měst Semily, Týniště nad Orlicí a městské části Praha 6. Jak jsem již uvedl, pro navrženou směrnici byla vodítkem právě víceletá praxe měst a obcí podobné velikosti jako Hostivice, a tak nevidím důvod, proč by to, co se osvědčilo jinde, nemělo být průchozí i v našem městě.

 

Ing. Karel Novotný, říjen 2011

 

Zpět na hlavní stranu