Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

TÉMA: Rekonstrukce Sokolovny

 

 

ODKAZY NA DOKUMENTY

 

Studie rekonstrukce od Ateliéru 2 – na stránkách města Hostivice

Alternativní studie rekonstrukce od Aleny Kučerové – na stránkách města Hostivice

 

 

KOMENTÁŘE

 

V polovině prosince loňského roku přednesli zástupci ČSSD (p. starosta a radní p. Tomšů) na radě města návrh, jak zafinancovat rekonstrukci Sokolovny. Podle názoru zastupitelů ČSSD, kteří nepochybně vycházeli z informací od p. hejtmana Ratha, se šance na udělení dotace z evropských fondů zvýší začleněním bazénu k Sokolovně, čímž se rozšíří její multifunkčnost. Bylo zadáno vypracování návrhu projektu firmě navržené panem starostou –  Atelieru 2 – podle podmínek odhlasovaných radou. Firma vypracovala studii a náklady odhadla na 26 milionů.

Bohužel studie vypracovaná touto firmou podle našeho názoru nevyhověla podmínkám schváleným radou města, a to zejména z těchto důvodů: nebyl zakomponován vhodný prostor pro nízkoprahový klub pro dospívající mládež, nedostatečně řešené šatny (šatny společné pro bazén i sál), chybějící zázemí sálu s možností posezení. Takto zrekonstruovaná budova téměř vylučuje možnost dalšího případného rozvoje areálu. Dále nebyl proveden stavebně-technický průzkum a do projektu nebyly zahrnuty některé nutné úpravy, takže uvedené náklady byly podle nás a oslovených odborníků podhodnoceny. Nechali jsme proto vypracovat nacenění nezávislou firmou, která uvedla odhad 34 milionů. Dále jsme nechali vypracovat další dvě alternativní studie rekonstrukce Sokolovny, které více odpovídaly našim představám o jejím budoucím využití. Odhad nákladů se pohyboval okolo 50 milionů s bazénem, 38 milionů bez bazénu. Na základě těchto skutečností jsme chtěli navrhnout zastupitelům podat žádost o dotaci bez bazénu (ale s precizní rekonstrukcí Sokolovny) a v případě neúspěchu investovat městem vyčleněné peníze z rozpočtu na nutné úpravy (sociální zařízení, střecha), připravit vhodný projekt a postupně se pokusit o rekonstrukci částečně vlastními silami, částečně z jiných dotací tak, aby konečná podoba Sokolovny splňovala funkci společenského, sportovně-kulturního centra. Pro tuto myšlenku jsme bohužel nezískali u zastupitelů ostatních stran podporu. 21. února proběhlo zasedání zastupitelstva, na kterém se jednalo o podání žádosti o dotaci. Nakonec bylo přijato usnesení, ve kterém zastupitelé souhlasí s vypracováním projektové dokumentace firmou Ateliér 2 na základě studie již vypracované touto firmou. V případě, že finanční spoluúčast města (na základě upřesněných údajů na rekonstrukci) přesáhne 10 milionů, ruší se souhlas zastupitelstva s podáním žádosti o dotaci. Pro toto usnesení naši zastupitelé nehlasovali z následujících důvodů:

  1. Studie vypracovaná firmou Atelier 2 je primárně zaměřena na výstavbu bazénu a rekonstrukci vlastní Sokolovny řeší jen okrajově, nevyhovuje tudíž naší představě o využití sokolovny jako sportovně-kulturního centra pro co nejširší vrstvy obyvatel. Kromě toho projektovou dokumentaci bude opět zpracovávat firma Atelier 2, která nebyla vybrána v řádném výběrovém řízení. Chápeme, že je potřeba postupovat co nejrychleji, ale nemělo by to být na úkor transparentního jednání.
  2. Nejsme přesvědčeni o tom, že je možné reálně kvalitně realizovat rekonstrukci budovy i výstavbu bazénu nejvýše za 30 milionů (předpokládaná max. výše dotace 20 milionů + schválená nejvyšší spoluúčast města 10 milionů). Obáváme se, že během realizace akce dojde k dalšímu navýšení nákladů, které bude město nuceno uhradit.
  3. Údržba a provoz bazénu budou pro město dlouhodobým finančním závazkem

V současné chvíli se snažíme ovlivnit podobu vznikajícího projektu tak, aby aspoň částečně vyhověl našim požadavkům.

Markéta Mayerová, březen 2011

 

 

Zpět na hlavní stranu