Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Naši zástupci ve výborech a komisích

ve volebním období 2010–2014

 

Sdružení nezávislých kandidátů Hostivice nemá formální členství, je neformálním uskupením lidí s obdobným názorem na rozvoj a správu města.

Do výborů a komisí, které jsou poradními orgány zastupitelstva a rady města, jsme nominovali jako naše zástupce osoby, které díky svým znalostem mohou být přínosem při vedení města. Členství ve výborech a komisích nevnímáme jako mocenský nástroj, ale jako službu pro Hostivici.

 

 

 

Finanční výbor

Ing. Dagmar Malíková (členka)

 

Kontrolní výbor

nemáme zastoupení

 

 

 

Komise rozvoje a životního prostředí

Ing. Pavel Hosenseidl (předseda)

Ing. Karel Malík (člen)

Mgr. Markéta Mayerová (členka)

RNDr. Jana Vojtová, Ph.D. (členka)

 

Komise kultury, dětí a mládeže

Ing. Jiří Kučera (předseda)

Mgr. Magdalena Karasová (členka)

JUDr. Věra Marešová (členka)

 

Komise sociální a zdravotní

MUDr. Petr Kovář (člen)

 

Komise pro zahraniční spolupráci

nemáme zastoupení

 

Komise povodňová

její úlohu plní rada města

 

 

Zpět na hlavní stranu