Popis: Popis: logo2

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 1/2014 (ustavujícímu)

konanému 6. listopadu 2014

 

Ve volbách konaných 10. a 11. října 2014 získala kandidátka Hostivice 2006 druhý největší počet hlasů a celkem 3 mandáty v Zastupitelstvu města Hostivice. Povolební jednání dopadla tak, že Hostivici 2006 nebylo nabídnuto dosavadní místo místostarosty, ale pouze člena rady s tím, že prioritou vznikající koalice bude jednání s investory o nové zástavbě na Břvích, kolem přírodní památky Hostivické rybníky, se kterou Hostivice 2006 zásadně nesouhlasí. Stali jsme se proto opoziční stranou a obsadili jsme místo předsedy kontrolního výboru. V opozici si budeme počínat (stejně jako při předchozím pobytu v opozici v letech 2007 a 2008) konstruktivně a budeme podporovat nápady a záměry, které budeme považovat za dobré pro Hostivici, bez ohledu na to, kdo je navrhl. Naproti tomu se nebudeme bát vystoupit proti takovým záměrům, které za dobré nebudeme považovat.

 

Ustavující zasedání měl pan starosta dobře připravené. Využil ustanovení jednacího řádu, že o navržených kandidátech se hlasuje podle pořadí, v jakém byly návrhy podány (druhou možností je hlasování podle abecedy). Po dokončení volby starosty hned navrhl na funkci místostarosty Mgr. Tomáše Müllera, takže jsme sice mohli vznést návrh na zvolení dosavadního místostarosty Jiřího Kučery, ale o tomto našem návrhu se vůbec nehlasovalo. Nového místostarostu jsme viděli prvně na ustavujícím zasedání (J. Kučera se s ním krátce setkal stejný den dopoledne, když mu ho představil starosta), předtím jsme se s ním nesetkali při žádné příležitosti. Věříme, že ostatní zastupitelé, kteří jeho volbu podpořili, ho znají lépe a věděli, koho volí.

 

Pro navržené kandidáty na starostu, místostarostu a členy rady jsme nehlasovali. Dali jsme tak najevo, že tito kandidáti nejsou našimi kandidáty, že nejsme součástí nové koalice. Musíme však přiznat, že nevíme přesně, kdo tvoří koalici. Do rady města byli zvoleni zastupitelé ze Středočechy 2012, ANO a ČSSD, s žádným programovým prohlášením ani jiným dokumentem koalice jsme však nebyli seznámeni.

 

Protože je třeba dokončit akci Revitalizace Litovického potoka v k. ú. Hostivice a rovněž u akce Založení interakčního prvku ÚSES v Hostivici ještě zbývají poslední kroky k závěrečnému vyhodnocení akce a oběma těmto akcím se věnoval dosavadní místostarosta J. Kučera, přijal pověření, aby v této věci nadále zastupoval město vůči Státnímu fondu životního prostředí.

 

 

Zpět na hlavní stranu