Popis: Popis: logo2

Hostivice 2006

 

Článek pro Hostivický měsíčník 3/2015

 

Opozice bez informací?

Rada města na své schůzi 26. ledna schválila nové vydání svého jednacího řádu. Oproti předchozímu se liší hlavní změnou: mezi účastníky jednání rady s hlasem poradním nyní není uveden předseda kontrolního výboru. Protože je jednání rady neveřejné, znamená to, že se jednání účastnit nemůže. Zákon o obcích účast předsedů výborů na jednání rady města nezmiňuje, takže změna je zcela v souladu se zákonem. Mění se tím však zvyklost zavedená v Hostivici již čtvrt století, od roku 1990. Doposud se vždy mohl předseda kontrolního výboru účastnit jednání rady, čímž jednak získal informace o tom, co se děje v orgánech města, aby mohl kontrolovat dodržování zákonů při výkonu samosprávy, jednak měl přehled o plnění usnesení rady města, jejíž kontrolu ukládá kontrolnímu výboru zákon o obcích. V současnosti je zřejmě taková činnost předsedy kontrolního výboru nežádoucí…

Jiří Kučera

 

Zpět na hlavní stranu