Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Prezentace zveřejněná v Hostivickém měsíčníku č. 10/2006

 

Vážení občané,

volební uskupení Hostivice 2006 Vás prvně oslovilo v roce 2002 před komunálními volbami. Naše vize a ucelený program prezentované v tehdejších čtyřech číslech Občasníku zřejmě oslovily, takže jsme se s pěti mandáty stali nejsilnější skupinou v zastupitelstvu města a se zastupiteli zvolenými za ODS a US-DEU jsme vytvořili „vládní“ koalici.

Uplynulé čtyři roky mnohé změnily, částečně jsme ztratili možnost ovlivňovat dění, přesto se k našim tehdejším představám o způsobu spravování města stále hlásíme a navazujeme na ně. Nyní už navíc máme jasnější představy o tom, jak a jakým způsobem naše názory prosazovat.

Vyhodnocení uplynulého období jsme přinesli ve druhém Občasníku, který dostali všichni do svých stránek, a na našich internetových stránkách jsme zveřejnili podrobný rozbor plnění volebního programu z roku 2002 ve všech jeho bodech. Z těchto dokumentů je vidět, že některé body se povedlo splnit zcela a jinde ještě zůstává část práce před námi.

Nyní před Vámi stojíme s žádostí o podporu do dalšího volebního období. Podrobný volební program otiskneme ve třetím Občasníku, který opět rozneseme do všech schránek v Hostivici. Na tomto místě bychom chtěli představit naše hlavní témata pro příští volební období:

Správa města a veřejné služby, pořádek a bezpečnost

I nadále chceme zkvalitňovat práci městského úřadu a zlepšovat informování občanů o tom, co se děje a co se připravuje. V příštím období chceme reformovat Technické služby tak, aby veřejné služby ve městě byly zajišťovány efektivněji a v lepší kvalitě a dále se zvýšil pořádek ve městě. Pro zajištění vyšší bezpečnosti důkladně zvážíme možný přínos znovuzřízení městské policie.

Velké investice

Budeme se snažit zajistit potřebné velké investice, zejména dostavbu areálu základní školy a zkapacitnění čistírny odpadních vod. Pokud se podaří dostavba školy, rádi bychom ve staré budově umístili střední školu. Plánujeme rovněž dokončit přírodní (parkovou) úpravu Litovického potoka napříč celým městem, na kterou je již přislíbena dotace.

Velké dopravní stavby

Budeme se snažit urychlit výstavbu rychlostní silnice R6. Podporujeme záměr modernizace železniční trati Praha – Kladno, který ale nesmí být řešen na úkor majetku a klidného prostředí občanů. Výstavbě nové vzletové a přistávací dráhy letiště Praha-Ruzyně, která nepříznivě ovlivní kvalitu života ve městě, nedokážeme zabránit. Budeme ale jednat tak, aby její dopady byly co nejmenší a aby Hostivice získala co největší kompenzace od správy letiště.

Rozvojové záměry

Nepodpoříme změny územního plánu, které by měnily výchozí koncepci, tj. zkvalitňování stávající zástavby a minimální růst nových čtvrtí „na zelené louce“. Zvláště se stavíme proti zástavbě v blízkosti Hostivických rybníků. Dále chceme dokončit studii rozvoje širšího centra města a další záměry v centru podřídit závěrům této studie.

Život ve městě

Chceme iniciovat a podporovat aktivity ve městě – zájmovou činnost, veřejné a kulturní akce apod. Podpoříme aktivity, které zapojí do dění ve městě i občany z nových částí města. Pozornost budeme věnovat výstavbě hřišť a sportovišť ve městě.

 

 

Chcete-li se dozvědět více o našich kandidátech a o naší činnosti, zveme Vás na naše předvolební setkání v pondělí 16. října od 19 hodin v Sokolovně. Podrobné informace najdete také na našich internetových stránkách www.volny.cz/hostivice.2006.

 

 

Na naší kandidátní listině najdete tyto kandidáty:

1.      Ing. Jiří Kučera, 31 let, výzkumný pracovník, Partyzánů 153

zastupitel a tři roky radní, předseda komise životního prostředí

2.      Ing. Pavel Hosenseidl, 34 let, projektant, Jarní 1326

radní, předseda finančního výboru a člen investiční komise

3.      Dalibor Smažinka, 33 let, pracovník informačních technologií, Za Mlýnem 1724

v orgánech města dosud nepracoval

4.      Ing. arch. Milan Körner, CSc., 62 let, architekt, Za Zahradami 1401

dva roky předseda stavební komise, člen výboru regionálního rozvoje Středočeského kraje

5.      Ing. Karel Malík, 42 let, logistik, Haklova 1256

předseda investiční komise a člen redakční rady Hostivického měsíčníku

6.      Roman Rozumek, 42 let, práce ve výškách, Husovo nám. 1226

zastupitel a dva roky předseda informační komise

7.      Soňa Křemenová, 40 let, obchodní referent, Školská 449

členka redakční rady Hostivického měsíčníku

8.      Mgr. Markéta Mayerová, 34 let, výzkumný pracovník, Letní 1540

zastupitelka a členka komise životního prostředí

9.      Ing. Karel Novotný, 57 let, informatik, Dělnická 850

člen investiční komise

10.Mgr. Magdalena Karasová, 39 let, učitelka, Školská 458

zastupitelka, předsedkyně komise dětí a mládeže a v posledním roce radní

11.Mgr. Ivo Mravinac, 45 let, tiskový mluvčí, Bezručova 1005

zastupitel a dva roky člen stavební komise

12.Ing. Miroslav Češpiva, 45 let, výzkumný pracovník, Vinohradská 36

člen dopravní komise

13.Ferdinand Polák, 63 let, avionik, Na Pískách 532

člen kontrolního výboru

14.Pavel Hradil, 39 let, zámečník, Lomená 1203

v orgánech města dosud nepracoval

15.Mgr. Petr Hrazdil, 27 let, ekonom. analytik, Česká 715

v orgánech města dosud nepracoval

16.Jakub Havlásek, 30 let, jednatel společnosti, Dělnická 887

dva roky člen informační komise

17.PhDr. Jitka Gabašová, 45 let, učitelka, Nerudova 148

v orgánech města v posledním období nepracovala

 

Přejeme Vám šťastnou ruku při volbách v pátek 20. a v sobotu 21. října.

 

Zpět na hlavní stranu