Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Vyjádření k článku Iniciativy občanů

Ohlédnutí za končícím volebním obdobím

otištěnému v Hostivickém měsíčníku č. 10/2006

 

Sdružení Hostivice 2006 zásadně nesouhlasí s tvrzeními uvedenými v článku Iniciativy občanů Ohlédnutí za končícím volebním období otištěném v říjnovém čísle Hostivického měsíčníku. Článek účelově překrucuje mnohé skutečnosti, nesnaží se hodnotit uplynulé období, ale vyznívá jako předvolební agitka jedné z volebních stran. Tím byla podle našeho názoru porušena rovněž zásada rovného přístupu k publikování předvolebních matriálů v Hostivickém měsíčníku.

 

Toto stručné vyjádření doplňujeme podrobnějším rozborem:

 

V říjnovém čísle Hostivického měsíčníku byl otištěn v rubrice Polemika – názory článek Ohlédnutí za končícím volebním obdobím, který je podepsán „Iniciativa občanů“, tedy jednou z volebních stran účastnící se říjnových komunálních voleb. Článek se pokouší o vyhodnocení uplynulého volebního období a komentuje některé body volebního programu Hostivice 2006 z voleb v roce 2002. Text si mnohdy přizpůsobuje skutečnost tomu, aby vyzněl v neprospěch současného starosty a Hostivice 2006. Neupíráme nikomu možnost vyjádřit názor, očekáváme však od každého, že bude respektovat základní fakta.

Nemá smysl bod po bodu rozebírat jednotlivé výpady, domníváme se, že postačí několik ukázek, jak autor článku zachází se skutečností:

·      Hostivice 2006 měla v zastupitelstvu města 5 členů (tedy nejvíc ze všech volebních stran), po názorovém rozchodu se starostou Jiřím Pelcem jen čtyři členy (stejně jako KDU-ČSL, na jejíž kandidátce byli zvoleni nynější čelní představitelé Iniciativy občanů). Zastupitelstvo přitom tvoří 17 členů. Je 29,5 %, resp. 23,5 % hlasů naprostá většina? K tomu, aby mohla Hostivice 2006 ovlivňovat dění, vytvořila po volbách v roce 2002 koalici s ODS a US-DEU. Při rozhodování o závažnějších otázkách (zejména diskuse nad odvoláním ředitele ZŠ Víta Šolleho, změna územního plánu) však v poslední době v zastupitelstvu fungovala zcela jiná „hlasovací koalice“.

·      Při tvorbě územního plánu jsme nejprve vyhodnotili došlé podněty k zařazení rozvojových ploch do územního plánu. Kdybychom vyhověli všem těchto žádostem, mohla by se zástavba rozrůst například od Litovic přes Břve a litovické nádraží až do Chýně a ze Břvů až do Sobína. Takový rozvoj jsme si nikdy nepřáli, ale bylo nám jasné, že v územním plánu nějaké nové rozvojové plochy vymezit musíme, abychom zcela nezastavili rozvoj města. Z požadovaných námětů jsme vybrali pozemek na Břvích v návaznosti na stávající zástavbu a daleko od cenných přírodních území a dále pozemek vedle litovické tvrze, který jediný z navrhovaných rozvojových ploch přímo navazuje na stávající zastavěné území. Tento výběr jsme projednali na pracovní schůzce zastupitelů, aby všichni věděli, jakým směrem se ubírá tvorba návrhu zadání. Protože pozemek u tvrze v současnosti slouží jako sad, podal Český svaz ochránců přírody Hostivice, jehož předsedou je zastupitel za Hostivici 2006 Jiří Kučera, připomínku proti zařazení této lokality, aby se o tomto zařazení na zastupitelstvu skutečně hlasovalo. Zastupitelstvo připomínku odmítlo a poté schválilo zadání, podle kterého byl zpracován celý územní plán. Lokalita v něm byla v konceptu i v návrhu beze změny. Pokud někdo říká, že při schvalování této lokality bylo obejito zastupitelstvo, pak asi zasedal v jiném zastupitelstvu, než je zastupitelstvo města Hostivice.

·      Křižovatka se semafory u obchodu LIDL vznikla až soustavným tlakem rady města ustavené v listopadu 2002. Předchozí řešení schválené před volbami zastupitelstvem města předpokládalo dvě křižovatky tvaru „T“ za sebou s tím, že světelnou křižovatku nelze prosadit. Tuto skutečnost pan Jaroslav Kratochvíl, lídr Iniciativy občanů, potvrdil v Hostivickém měsíčníku v říjnu 2005 v článku Zapomínat je lidské. Přesto se znovu píše v novém článku, že LIDL nemá (a v kontextu článku ani nikdy neměl mít) negativní dopady na dopravu v ulici Čsl. armády…

Za uplynulé čtyři roky jsme se vedle jednoznačně správných kroků dopustili i některých chyb. Víme o nich a jsou nám poučením pro další období. Naše působení by si opravdu zasloužilo objektivní zhodnocení. Tím však článek Iniciativy občanů není. Tento článek nemůžeme považovat za nic jiného než nepovedenou předvolební agitku.

Překvapuje nás i přístup redakce Hostivického měsíčníku, která deklarovala, že každá volební strana bude mít v říjnovém čísle HM prostor na jednu stranu A4 pro prezentaci svých názorů. Prostor další 1,5 strany A4 pro prezentaci názorů jedné z volebních stran jednoznačně tuto rovnost podmínek porušuje. O otištění článku navíc nevěděli Karel Malík a Soňa Křemenová, členové redakční rady HM sympatizující s Hostivicí 2006, kteří se nemohli zúčastnit jednání redakční rady, přestože s dalšími kontroverzními příspěvky byli seznámeni. Nebylo rovněž dodrženo pravidlo, že napadená strana se může k příspěvku ve stejném čísle vyjádřit. Tuto možnost dostal pouze starosta města, i když rozchod Hostivice 2006 a starosty je obecně znám.

Měli jsme rovněž potřebu sdělit občanům více informací, nepovažovali jsme však za vhodné vést dlouhodobou volební kampaň na stránkách HM, který má dle našeho názoru spíše sloužit k informování občanům o běžném životě v našem městě. K prezentaci našich stanovisek jsme proto zvolili cestu vydávání vlastních tiskovin.

Toto vyjádření zveřejňujeme na našich internetových stránkách www.volny.cz/hostivice.2006. Rovněž požádáme redakci Hostivického měsíčníku o vyjádření, proč připustila nestejné podmínky pro jednotlivé volební strany. Nechceme Hostivický měsíčník zahlcovat ničemu neprospívajícími polemikami, proto požádáme redakci o otištění jen velmi stručného stanoviska s odkazem na naše internetové stránky.

 

Zveřejněno 18. října 2006

Zpět na hlavní stranu